Trivselsundersøgelser

Her kan du se hvad eleverne siger om deres skole.
Vi lavede trivselsundersøgelsen, i april 2019
0.-3. klasse
4.-9. klasse