Trivselsundersøgelser

Her kan du se hvad eleverne siger om deres skole.
Vi lavede trivselsundersøgelsen, i 2022.

UMV Atheneskolen