Bestyrelse

Kenneth Hvid

Formand, forældrerepræsentant

Atheneskolen har et unikt værditilbud indenfor det danske skolesystem, som jeg gerne vil støtte op om og bidrage til at videreudvikle. Højt begavede børn er desværre ofte understimuleret, misforstået eller de decideret mistrives i det øvrige skolesystem. Atheneskolens fokus på at skabe gode rammer for denne gruppe af børn er uvurderlig både for de enkelte børn og samfundet generelt. Min ambition er, at Atheneskolen er førstevalget for forældre til højt begavede børn, og at børnene får et godt skoleliv og udlever deres potentiale.

Andrea Staunsholm

Næstformand, forældrerepræsentant

Jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet for at støtte op om skolen og sikre dens videre udvikling og har nu været formand siden 2017. Jeg mener, at det er vigtigt, at der findes skoler som Atheneskolen, der er skabt til at give højtbegavede børn en udviklende skolegang, da de ofte bliver overset eller taget for givet på almindelige skoler. Det ER en gave at være højtbegavet, men kun hvis der er engagerede lærere, der forstår at motivere og undervise – og mindst lige så vigtigt; andre børn man kan spejle sig i. Hvis børnene ikke bliver udfordret fagligt og mødt af ligesindede, kan de blive demotiverede, føle sig forkerte eller på anden måde komme i klemme. Min drøm for skolen er, at alle forældre til højtbegavede i fremtiden kigger her først, så flere højtbegavede børn kan få et fantastisk skoleliv.

Marina Giovanna Moser-Johansen

Forældrerepræsentant

Mikael Elkan Clausen

Forældrerepræsentant

Jeg har ønsket at være med i bestyrelsen for at støtte skolens generelle arbejde for vores børn samt at kunne sætte særligt fokus på it, pædagogik og samarbejde med forældre og skolens omgivelser. Jeg støtter at skolen dyrker den enkeltes evner og rækkevidde, men også at børnene skal have den indsigt og rummelighed, som de ikke nødvendigvis har mødt andre steder.

Peter Ejler Storgaard

Forældrerepræsentant

Jeg stillede op til Atheneskolens bestyrelse, fordi jeg gerne vil bidrage til at gøre skolen til den bedste skole for børn med særlige forudsætninger. For mig er det vigtigt, at skolen sikrer børnenes trivsel ved at udfordre dem fagligt, stimulere deres nysgerrighed og træne deres sociale kompetencer. Grundlaget for at lykkes med det er, at skolen kan tiltrække de bedste medarbejdere, og at den har en solid økonomi.

Mads Mikkel Eskesen

Forældrerepræsentant

Anja Zoega Henriksen

Forældrerepræsentant

Michael Ingelhardt

Tilforordnet

Laura Krarup

Medarbejderrepræsentant

Tilforordnet

Jeanette Schalburg Knudsen

Tilforordnet