Bestyrelsen

Bestyrelsens rolle

Skolens bestyrelse er ansvarlig for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og de til enhver tid gældende love og regler for friskoler. Atheneskolens bestyrelse består af syv medlemmer valgt blandt forældrekredsen på generalforsamlingen.

Du kan læse mere om bestyrelsens rolle og valg af bestyrelsesmedlemmer i vores vedtægter

Vores strategiske målsætninger

Vores aspiration er, at skolen giver børnene tro på egen formåen, fortsat nysgerrighed på verden, og sociale kompetencer til at agere i samfundet, som hele mennesker.
I vores strategiske arbejde frem mod 2024 lader vi os lede af følgende ambitioner

• Atheneskolen er en trivselsskole for højt begavede børn

• Den pædagogiske linje er tydelig på Atheneskolen

• Kommunikationen på Atheneskolen styrker relationerne

• Det er nemt at være på Atheneskolen

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsens forældrerepræsentanter består i skoleåret 2023/2024 af følgende medlemmer:

Kenneth Hvid, Formand, Formand@atheneskolen.onmicrosoft.com

Marina Giovanna Moser-Johansen, MMJ.Bestyrelse@atheneskolen.onmicrosoft.com

Peter Ejler Storgaard, PES.Bestyrelse@atheneskolen.onmicrosoft.com

Mads Mikkel Eskesen, MME.Bestyrelse@atheneskolen.onmicrosoft.com

Anja Zoega Henriksen, AZH.Bestyrelse@atheneskolen.onmicrosoft.com

Marie Louise Gottlieb Poulsen, MGP.Bestyrelse@atheneskolen.onmicrosoft.com

Niels Andreas Berggreen, NAB.Bestyrelse@atheneskolen.onmicrosoft.com

Suppleanter:

Christian Fomsgaard Johansen, CFJ.Bestyrelse@atheneskolen.onmicrosoft.com

Allan Anesteen Tharuman, ATH.Bestyrelse@atheneskolen.onmicrosoft.com