Værdier

Trivsel, faglighed, accept og fællesskab

Om atheneskolens profil

Atheneskolen blev startet i 2004 og er en grundskole for højt begavede børn og har elever fra børnehaveklasse til 9.klasse.
Atheneskolen er en selvejende institution underlagt loven om frie grundskoler og som sådan naturligt organiseret i Friskolerne.
Atheneskolen forbereder eleverne til alle folkeskolens afgangseksaminer og fører dem til eksamen i alle fag.

Skolen tilbyder en bred, alsidig og kvalificeret undervisning på et højt fagligt niveau. På Atheneskolen er højt begavede børn blandt venner og føler sig forstået. Med tilpassede faglige udfordringer og i trygge rammer opmuntrer og bevarer vi børnenes engagement og nysgerrighed, så de realiserer deres potentiale til egen personlig glæde og tilfredshed.

Atheneskolen ruster eleverne til at bidrage aktivt og konstruktivt til udviklingen af vores demokratiske samfund.

Læs vores pædagogiske grundlag her.