Athenedage

Alt hvad du har brug for at vide om Athenedagene

Hvad er Athenedage?

To dage om året er det samlede lærerkollegium ude af huset for at blive endnu klogere, og det kan de gøre med ro i maven fordi I forældre holder skuden i vandet hjemme på Rosenkæret.
Dette er en oplagt mulighed for at opleve skolen indefra for forældrene og en rigtig sjov og spændende dag for børnene.

For skoleåret 2021-2022 er dagene hhv. 13/10 og 20/5.

Hvordan planlægges det?
Årets to datoer bliver annonceret på skoleårets første forældremøde, hvor man som forælder kan melde sig til at være lærer for en dag, hvis ikke der er nogen som melder sig, udpeger skolen de ansvarlige på tur.
Vi sigter på 4 forældre til hver klasse, hvoraf en får rollen som officiel tovholder.
Klassens forældrehold aftaler den endelige plan med klasselæreren senest to uger før den pågældende Athenedag, og klasselæreren vil i den forbindelse gøre opmærksom på eventuelle særlige hensyn til bestemte elever.
Tovholderen er ansvarlig for at vælge, hvem der modtager børnene på dagen, samt hvem der fører protokol.
Skolesekretærerne (Jeanette eller Pernille) holder tovholderen ajour med eventuelle sygemeldinger. Klasselæreren skal godkende den endelige plan og informere de øvrige forældre om, hvordan Athenedagen vil forløbe.

Hvad med SFO?
SFO personalet er naturligvis af sted sammen med resten af lærerkollegiet, så der vil kun være åbent om morgenen fra 7.30 til 8.30. HVIS der er forældre, der er friske på at agere SFO personale for en eftermiddag, kan dette aftales med skolen.
Da vil SFOen blive stillet til rådighed. Selve dagens forløb A-dagene forløber for alle klasser fra kl. 8.30 til minimum 13.25. Delfin – 6. klasse skal møde på skolen og slutte på skolen. 7. – 9. klasse kan møde et andet sted efter aftale, det anbefales at transport koordineres.
Dagen kan blive længere, hvis man f.eks. tager på tur med en klasse. interessefag og kor er aflyst.

Økonomi?
Der er ikke afsat økonomi til Athenedagene. Eventuelle udgifter skal dækkes af klassekassen eller ved deltagerbetaling, men husk at skolen har kort til ZOO

Hvad med åbning og lukning af skolen?
Pedellerne og Tina sørger for at åbne skolen og lukke den igen kl. 17:00

Tjekliste

Skolen har denne tjekliste til dagen, så tovholderne husker det hele.
Skolen vil desuden sørge for koordination af brug af faglokaler osv. (Fysiklokalet kan ikke benyttes) Sammen laver vi den bedste skole!

Før dagen

Dagens program præsenteres for skolen
Kræver det transport, skal klassen adviseres om at medbringe rejsekort.
Er der særlige hensyn i klassen mht. diæt, funktionsniveau osv.?
Skal børnene have almindelig taske eller turrygsæk?
Kræver aktiviteten særlig beklædning og er dette meldt til hjemmene?
Er der udgifter, som skal adviseres til forældregruppen?

På dagen

De voksne er på skolen senest 08:15 og tovholdere får tilsendt elevnavne og telefonnumre på intra.
Morgennavneopråb, hvis elever mangler, kontaktes hjemmet. Hvis hjemmet ikke kan kontaktes send sms til Jeppe på 29276504
Husk 10’er mad, frokost og rigeligt med pauser – det er en dag med høj aktivitet.

Ved skoledagens afslutning
Eftermiddagsnavneopråb
Klasselokalet efterlades i pæn stand, stolene er sat op, vinduerne er lukkede, lyset er slukket og affald er bortskaffet.
Hvis køkkenet/lærerværelset har været benyttet, sørges der for, at det er ryddet.

Idekatalog - En blanding af afholdte ture og ideer til ture:

 • Tur i Zoo og med hjemmehygge bagefter
 • Sjove kemi og fysikforsøg i klassen.
 • Analog programmering med
 • Turing Tumble
 • Tur til Storm P museet
 • MTB kørsel og meditation
 • Politimuseet og film
 • Kursus i programmering
 • Historisk byvandring
 • Virksomhedsbesøg
 • Statens Museum for Kunst
 • Tur til flyvergrillen og se på flyvere
 • Roskilde domkirke og se på kongegrave (M/K)
 • Chr IVs København (byvandring) + Rosenborg
 • Museet Søfart i Helsingør
 • Kursus i excel
 • Stop-motion filmproduktion
 • Fotosafari i en by
 • Nationalmuseet
 • Hvor langt kan vi gå på en dag?
 • Naturlegepladser
 • Biograftur
 • Kanalrundfart og Rosenborg slot
 • Tur til Roskilde og se vikingeskibe
 • Besøge Synagogen (https://joediskinfo.dk/)
 • Skovvandring
 • Besøge
 • Tur til Helsingborg og se Kärnan (husk pas og forældretilladelser)