Athenedage

om Athenedagene

Athenedage – når forældrene underviser

To dage om året er det samlede lærerkollegium ude af huset for at blive endnu klogere, og det kan de gøre med ro i maven fordi I forældre holder skuden i vandet hjemme på Rosenkæret.
Dette er en oplagt mulighed for at opleve skolen indefra for forældrene og en rigtig sjov og spændende dag for børnene.

Hvordan planlægges det?

Årets to datoer bliver annonceret på skoleårets første forældremøde, hvor man som forælder kan melde sig til at være lærer for en dag, hvis ikke der er nogen som melder sig, udpeger skolen de ansvarlige på tur.
Vi sigter på 4 forældre til hver klasse, hvoraf en får rollen som officiel tovholder.
Klassens forældrehold aftaler den endelige plan med klasselæreren senest to uger før den pågældende Athenedag, og klasselæreren vil i den forbindelse gøre opmærksom på eventuelle særlige hensyn til bestemte elever.
Tovholderen er ansvarlig for at vælge, hvem der modtager børnene på dagen, samt hvem der fører protokol.
Skolesekretærerne holder tovholderen ajour med eventuelle sygemeldinger. Klasselæreren skal godkende den endelige plan og informere de øvrige forældre om, hvordan Athenedagen vil forløbe.

Hvad med SFO?

SFO personalet er naturligvis af sted sammen med resten af lærerkollegiet, så der vil kun være åbent om morgenen fra 7.30 til 8.30. HVIS der er forældre, der er friske på at agere SFO personale for en eftermiddag, kan dette aftales med skolen.
Da vil SFOen blive stillet til rådighed. 

Selve dagens forløb 

A-dagene forløber for alle klasser fra kl. 8.30 til minimum 13.25. Delfin – 6. klasse skal møde på skolen og slutte på skolen. 7. – 9. klasse kan møde et andet sted efter aftale, det anbefales at transport koordineres.
Dagen kan blive længere, hvis man f.eks. tager på tur med en klasse. interessefag og kor er aflyst.