Politikker, Principper og retningslinjer

På Atheneskolen udspringer vores eksistensgrundlag fra vores vedtægter.
Vores virke udspringer fra vores værdier: Trivsel, Faglighed, Accept og Fællesskab.
Fra værdierne udspringer principper, som udarbejdes af bestyrelsen. Skoleledelsen udarbejder politikker som udspringer af principper og værdier – disse forelægges bestyrelsen til godkendelse. Retningslinjer er den praktiske implementering af værdier, politikker og principper – disse udarbejdes af skoleledelsen.

Principper


PolitikkerRetningslinjer

Lektier gives i det nødvendige omfang og med fagligt grundlag.
Vi lærer vores elever at tage ansvar for deres lektier.
Lektier skrives i ugeplanen på intra

Elever lærer bedst skoleemner i skolen, men ferier med familie kan også indeholde læring. Derfor kan fravær aftales med skolen og med forpligtelse til at følge pensum.

Aftales i klassen og skal hænge i klassen

* disse retningslinjer er under revision i skolens igangværende pædagogiske udviklingsproces