Optagelse

Lad os mødes først!

Som det første deltag i et onlinemøde med skoleleder Jeppe Lilholt, mødet afholdes via zoom.
Dato og link til næste møde er at finde under “nyheder” påforsiden.  

Kommende ugler

Indskolingen på Atheneskolen er delt i forskellige hold:
Ugler indeholder børn fra 0. og 1. årgang
Delfiner indeholder børn fra 1. og 2. årgang.

I de små årgange kan der være store forskelle på hvad børnene kan og vil og derfor giver det mening at have en mere “flydende” indskoling.

Optagelsesprocessen

Atheneskolen optager kun børn med dokumenteret høj begavelse (IK 130) . Dokumentationen sker via en WISC-test. Testen kan gennemføres hos en selvvalgt autoriseret børnepsykolog, evt. via jeres kommunes PPR. Men det får I mere at vide om ved henvendelse til skolens kontor.
Efter onlinemøde og behandling af testen, vil I ved ledig plads blive indbudt til et møde med skolelederen, hvor vi tilbyder vi jeres barn et besøg i klassen. Herefter aftaler vi et to ugers prøveforløb, for at begge parter kan vurdere, om Atheneskolen er det rigtige valg for barnet.

Vores beslutning om optagelse sker ud fra en samlet vurdering af jeres barns sociale og faglige trivsel på skolen.
Se mere her om optag.

Ventelisten

I kan opskrives på vores venteliste uden forudgående test, men registreres som passive søgere. Anciennitetsdatoen på ventelisten er den dato, hvor vi registrerer betalingen af opskrivningsgebyret på 500 kr. Husk derfor barnets navn på indbetalingen.

Sådan gør i

  • Deltag i et online intromøde med skoleleder Jeppe Lilholt, hvor I får fortalt om vores skole
  • Udfyld ansøgningsskema
  • Har I allerede en WISC test kan den vedhæftes skemaet.
  • Får I lavet WISC-testen senere, skal den sendes til kontor@atheneskolen.dk
  • Vi indkalder jer til en samtale, hvis der er plads i en klasse
  • Vi aftaler en besøgsdag på skolen
  • Vi aftaler to ugers prøveforløb
  • Ved optagelse betaler I et depositum på 3 måneders skolepenge, som tilbagebetales, når eleven går ud af skolen