Optagelse

Lad os mødes først!

Som det første deltag i et onlinemøde med skoleleder Jeppe Lilholt, mødet afholdes via zoom.
Næste møde er torsdag. d. 21/1 kl. 17:00 – 18:00 på dette LINK

Kommende ugler

Indskolingen på Atheneskolen er delt i forskellige hold:
Ugler indeholder børn fra 0. og 1. årgang
Delfiner indeholder børn fra 1. og 2. årgang.
Blæksprutter er 2. klasse

I de små årgange kan der være store forskelle på hvad børnene kan og vil og derfor giver det mening at have en mere “flydende” indskoling.

Optagelsesprocessen

Atheneskolen optager kun børn med dokumenteret høj begavelse (IK 130) . Dokumentationen sker via en WISC-test og en samtale med forældrene. Testen kan gennemføres hos en selvvalgt autoriseret børnepsykolog, evt. via jeres kommunes PPR. Men det får I mere at vide om ved samtalen

Efter samtalen og præsentationen af testen tilbyder vi jeres barn et besøg i klassen. Herefter aftaler vi et to ugers prøveforløb, for at begge parter kan vurdere, om Atheneskolen er det rigtige valg for barnet.

Vores beslutning om optagelse sker ud fra en samlet vurdering af jeres barns sociale og faglige trivsel på skolen.

Ventelisten

I kan opskrives på vores venteliste uden forudgående test. Anciennitetsdatoen på ventelisten er den dato, hvor vi registrerer betalingen af ventelistegebyret på 500 kr. Husk derfor barnets navn på indbetalingen.

Sådan gør i

  • Deltag i et intromøde med skoleleder Jeppe Lilholt, hvor I får en rundvisning på vores skole
    PT afholdes disse virtuelt.
  • Udfyld ansøgningsskema
  • Har I allerede en WISC test kan den vedhæftes skemaet.
  • Får I lavet WISC-testen senere, skal den sendes til kontor@atheneskolen.dk
  • Vi indkalder jer til en samtale
  • Vi aftaler en besøgsdag på skolen
  • Vi aftaler to ugers prøveforløb
  • Ved optagelse betaler I et depositum på 3 måneders skolepenge, som tilbagebetales, når eleven går ud af skolen