Optagelse

Lad os mødes først

Som det første bliver I tilbudt at et møde (evt. online) med skolens leder.

Kommende ugler og delfiner

Indskolingen på Atheneskolen er delt i to forskellige hold:

  • Ugler er til børn fra 0. og 1. årgang
  • Delfiner er til børn fra 1. og 2. årgang.

I de små årgange kan der være store forskelle på, hvad børnene kan og vil, og derfor giver det mening at have en mere “flydende” indskoling.

Optagelsesprocessen

Atheneskolen optager kun børn med dokumenteret høj begavelse (IK 130 eller over) . Dokumentationen sker via en WISC V-test. Testen kan gennemføres hos en selvvalgt autoriseret børnepsykolog, evt. via jeres kommunes PPR. Det kan I få mere at vide om ved henvendelse til skolens kontor.
Efter det første møde og behandling af testen vil I, når og hvis skolen har en ledig plads, blive indbudt til et møde med skolens ledelse, hvor jeres barn også kan få et besøg i klassen. Herefter aftaler vi et prøveforløb over to uger, for at begge parter kan vurdere, om Atheneskolen er det rigtige tilbud til jeres barn.

Vores beslutning om optagelse sker ud fra en samlet vurdering af jeres barns sociale og faglige trivsel på skolen.
Se mere her om optag.

Ventelisten

I kan opskrives på vores venteliste uden forudgående WiSC V- test, og I registreres så som passive søgere. Anciennitetsdatoen på ventelisten er den dato, hvor vi registrerer betalingen af opskrivningsgebyret på 500 kr. Husk derfor at angive barnets navn på jeres indbetaling.

Sådan gør i

  • Deltag i et intromøde med skolens leder, hvor I hører mere om Atheneskolen
  • Udfyld ansøgningsskema
  • Har I allerede en WISC V-test kan den vedhæftes skemaet.
  • Får I lavet WISC V-testen senere, skal den sendes til kontor@atheneskolen.dk
  • Vi indkalder jer til en samtale, hvis der er plads i en klasse
  • Vi aftaler en besøgsdag på skolen
  • Vi aftaler to ugers prøveforløb
  • Ved optagelse betaler I et depositum på 3 måneders skolepenge, som tilbagebetales, når eleven går ud af skolen.