Feriepolitik

Afholdelse af privat ferie

Undervisningen på Atheneskolen er tilrettelagt således, at det er vigtigt, at man prioriterer børnenes skolegang og tilstedeværelse på skolen. Derfor skal ferier afvikles i skolernes ferieperioder, og som udgangspunkt accepteres ferieafholdelse uden for disse ikke.

I helt særlige tilfælde, hvor det kan være nødvendigt at ønske sit barn fri mere end to dage, kan der skriftligt søges om dispensation for denne regel hos skolelederen.

Såfremt dispensationen gives, overdrages undervisningspligten til forældrene i denne periode, og man må således selv sørge for at holde sig orienteret om, hvad der er blevet undervist i hos klassekammeraterne eller kontaktforældrene, mens barnet har været væk.