Underretningspligt

Det har vist sig, at der sker langt færre underretninger fra de ansatte på fri- og privatskoler end fra folkeskolerne. Derfor lancerer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) en ny vejledning til skolerne om den skærpede underretningspligt.
Ansatte på fri- og privatskoler, efterskoler og frie fagskoler, har ligesom offentligt ansatte en skærpet underretningspligt i tilfælde, hvor der er grund til at antage, eller man har kendskab til, at en elev har behov for særlig støtte eller har været udsat for vold eller overgreb.
Det er samtidig skoleledelsens pligt at sørge for, at der er de rigtige rammer på skolen for, at mistrivsel hos eleverne opdages, at de ansatte kender deres underretningspligt, og at der underrettes, når der er behov for det.
Underretning – hvordan? Vejledningen beskriver bl.a., hvordan man henvender sig til kommunen, hvad kommunen foretager sig, og hvilke tilbagemeldinger man kan forvente fra kommunen. Vejledningen beskriver også muligheden for underretning til Ankestyrelsen.
Derudover giver vejledningen en række eksempler på situationer og tegn, der kan give anledning til at underrette.
Alle skoler skal orientere sig grundigt om indholdet. Materialet sendes også i trykt version til skolerne.
Læs vejledningen
Læs vejledningen som pdf