Fagene

Atheneskolens slut- og delmål og fagbeskrivelser.

Skolen følger Trinmålene i de humanistiske, de praktisk/musiske fag samt naturfaglige fag. Der undervises i hold og på tværs af klassetrin i 0.-2. og fra 3. klasse fra undervises der i hovedsag klasseinddelt. Der er dog holddeling på tværs af klassetrin i engelsk og matematik fra 3. til 8. klasse i henhold til skolens værdier og grundprincipper.

Atheneskolen arbejder med slutmål, som er hvad eleven gerne skulle nå efter endt skolegang på Atheneskolen, og delmål som fortæller, hvad eleven gerne skulle nå på forskellige tidspunkter i løbet af skolegangen.

De enkelte fags delmål og slutmål kan ses ved at klikke på fagene nedenfor.

Årsplaner

Lærerens plan for undervisning. årsplanen indeholder en oversigt over placeringen af påtænkte aktiviteter for et fag i skoleåret. Disse er tilgængelige for skolens forældre og elever på skoleintra

Fagbeskrivelser

Lærerne udarbejder fagbeskrivelser, som er et supplement til slut og delmål og viser det der gør Atheneskolens undervisning anderledes. Her kommer Athene-måden til syne og orde.  Eksempler kan ses her: https://atheneskolen.dk/fagbeskrivelser

På Atheneskolen undervises der i følgende fag:

KoSo, Etik, Filosofi og Latin
Fagene KoSo, Etik, Filosofi og Latin har deres egne mål som beskrives i fagbeskrivelsen.

Som led i folkeskolens obligatoriske undervisning i grundskolen (1.-9. klasse) indgår efter folkeskolelovens § 7 følgende obligatoriske emner:

Uddannelse og Job (U&J)
Atheneskolen samarbejder med den kommunale ungeindsats og integrerer de nødvendige emner i den almindelige undervisning ihht. Fælles mål for faget uddannelse og job.

Færdselslære
Færdselslære er en del af undervisningen i vor indskolingsgruppe. Undervisningen foregår i klassen samt ved ture og lign. i bylivet i Søborg.

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
Faget dækkes i Natur og teknologi, i biologi og i samarbejde med vor tilknyttede skolesundhedsplejerske. Derudover dækkes faget i samarbejde med eksterne undervisere fra f.eks. Sexexpressen eller foreningen Sex og Samfund.