Ordensregler

Sådan er vi!

 • Vi omgås hinanden med gensidig respekt – både i undervisningen og i frikvartererne
 • Vi taler pænt og i øjenhøjde
 • Vi tager pænt imod nye elever, lærere og vikarer
 • Vi, Elever og lærere, er undervisningsparate ved timens start
 • Vi viser hensyn over for hinanden. Legepladsen skal være sjov og hyggelig for alle.
 • Vi tolererer ikke voldelig udadreagerende adfærd – det medfører hjemsendelse og vi vil helst have eleverne på skolen.
 • Vi passer på hinanden, ting der kan opfattes som farlige for andre, må ikke anvendes på skolens område
 • Vi mobber ikke!! – heller ikke elektronisk. Atheneskolens holdning og håndtering af mobning kan læses her
 • Vi bruger ikke mobiltelefoner uden faglig grund.  Elever i indskolingen skal aftale med en lærer, at læreren ringer hjem, hvis det er nødvendigt.
 • Vi bruger computeren som et arbejdsredskab og underviseren bestemmer anvendelsen.
 • Vi ved at bøger er dyre, de skal derfor være indbundet og forsynet med navn på bogomslaget.
 • Vores klasselokaler ryddes op efter de almindelige dukseregler
 • Vi passer på skolens inventar, bøger og arbejdsredskaber. Ligesom henkastning af affald, tilsvining af fællesområder, herunder vandspild, er forbudt. 
 • Vi er ansvarlige og ved skader kan man kan blive pålagt rengøring, udbedring af skader eller erstatningskrav
 • Vores elever skal opholde sig på skolens område i skoletiden. Elever i 7.-9. klasse må forlade skolens område og hvis hjemmet har givet tilladelse hertil. Elever må gerne blive i Athenesalen efter skole – dog kan personale bed dem gå hjem på et givent tidspunkt.
 • Vi spiser i pauserne, med mindre særlig tilladelse gives af læreren
 • Vi går på toilettet i pauserne
 • Vi klæder os på til skolebrug. Skolen kan frabede sig beklædning m.m., som lærerne og ledelsen er enige om, kan virke stødende, provokerende eller upassende

 • Rygning er ikke tilladt på skolens område eller i skolens regi f.eks. på ture, ekskursioner eller lejrskoler
 • Indtagelse af alkohol på skolens område eller i skolens regi er ikke tilladt med mindre, der er givet dispensation fra skolelederen