SFO

Athenskolens SFO 

Atheneskolen tilbyder SFO for elever i 0. til 4. klasse. 
SFO’en har åbent: 
Mandag til torsdag fra kl. 12.00-17.00 
Fredag fra kl. 12.00-16.00. 
Derudover er der morgenåbent fra kl. 7:30-8:30. 
Vi er 4 pædagoger og 68 børn i SFO’en. 

Det vægter vi – og tror på 

Tillid – børnene skal opleve tillid til deres egen formåen samt styrkes i troen på, at hver enkelt gør deres bedste ud fra deres forudsætninger.
Rummelighed og ligeværd – vi er allesammen en del af SFO’ens fællesskab, og derfor vægtes respekten for hinanden og vores fælles rammer højt. Børnene skal opleve plads – til hinanden og til sig selv. 
Venskaber – vi styrker børnene i at etablere, udvikle og værne om deres venskaber. Venskaber er deres glæde, tryghed, trivsel og identitet, og de rummer mange udviklingspotentialer. 
Tid og dialog – der er altid rum og tid til at få drøftet stort og småt i løbet af dagen. Dialogen er et vigtigt element i børnenes trivsel. 

Samarbejde mellem skole og SFO

Vi kommunikerer dagligt med indskolingen og ved sociale udfordringer aftaler den samlede skole med forældrene en fælles indsats og tilgang til barnet. Der samarbejdes ved optagelse af nye børn, da børnene kan agere og trives forskelligt fra skole til fritiden i SFO’en. Pædagogerne deltager altid i skolens pædagogiske udviklingsarbejde og tilhørende arrangementer.  

Dagens gang 

Morgen 
Vi har morgenåben for alle SFO’ens børn hver dag fra kl. 7:30-8.30. For de børn der møder tidligt, er der mulighed for at spise medbragt morgenmad. Børnene følges sammen til deres klasser, når klokken ringer ind kl. 8.30. 

Eftermiddag 
Efter endt skoledag, krydser børnene sig ind ved ankomst i SFO’en. 
Vi tilbyder børnene frugt eller hjemmebag hver dag mellem kl. 14:00-14:30. 
Ved tilberedning af dette er vi altid en pædagog og et par børn, der hjælpes ad om at anrette eller bage, og på den måde får vi en masse hyggelige stunder sammen i køkkenet. Vi gør børnene opmærksomme på, at der er frugt eller hjemmebag, således at alle børn tilbydes et mellemmåltid hver dag. Mellemmåltidet kan dog ikke betragtes som et helt måltid, så det kan være en god idé, at jeres børn har lidt ekstra mad eller frugt med til om eftermiddagen. 

Børnemøder 
I Athenskolens SFO afholder vi børnemøde hver anden fredag. Børnemøderne er børnenes forum, og deres indflydelse på dagligdagen i SFO’en. Målet med børnemøderne er, at gøre børnene bekendte med demokratiske processer samt værne om et fællesskab, hvor der er plads til os alle. På børnemøderne drøftes der aktiviteter, der er aktuelle i SFO’en, forslag til aktiviteter eller ture, indkøb af legetøj eller krea samt social trivsel. Børnemøderne bliver ved lejlighed også delt op i ‘pige- og drengemøder’, da der kan være yderligere behov for at tale om bestemte emner eller sociale problematikker, der varierer børnegruppen imellem. 

Aktiviteter 

Leg 
I Atheneskolens SFO værner vi om den frie tid til at lege. Vores SFO er rammen om børnenes fritid, og derfor mener vi at børnene – så vidt muligt – selv skal kunne bestemme, hvad de har lyst til at bruge den på. Børnene må altså gerne “bare” lege. Legen er deres frirum for fordybelse og fantasiudfoldelse samt vejen til venskaber og udvikling af sociale kompetencer. Vores SFO er inddelt i flere rum, som tilbyder børnene forskellige aktiviteter herunder et byggerum, hvor der bygges Kapla, LEGO, Flexitracks, kuglebaner, etc. Derudover har vi et rum hvor børnene spiller brætspil og læser i bøger, samt et rum med dukkekrog. Vi sørger for at præsentere børnene for aktivitetstilbud, så børnene selv kan træffe et valg om, hvordan de har lyst til at bruge deres fritid. En del af børnene går desuden til et selvvalgt interessefag (f.eks. kor, fægtning el. antikhistorie) om eftermiddagen. 

Fysiske aktiviteter 
Vi er ude og røre os og få frisk luft hver dag. Det gør vi bl.a. på vores legeplads og boldbane, i vores boldbur, og i Det Blå Rum, som vi benytter om eftermiddagen. Når børnene møder ind i SFO er de pålagt at være ude i minimum en halv time.   

Krea-værksted
I SFO’en har børnene mulighed for at benytte skolens kunstlokale til alverdens kreative udfoldelser. Her eksperimenterer børnene med forskellige materialer, udtryksformer og teknikker. Kunstlokalet rummer bl.a. tegning, maling, filt, ler, fedtsten, perle- og smykkeproduktion.  

Spilledag 
Børnene må medbringe computer eller tablets og spille spil sammen hver tirsdag, hvor der er officiel “Spilledag” fra kl. 14:15 i SFO’en. 

Fredagsfilm 
Vi viser en såkaldt Fredagsfilm i SFO’en 1-2 gange om måneden. Fredagsfilm er en slags filmklub, hvor vi præsenterer børnene for en række film fra den danske og internationale børnefilmsskat. Dette leder som regel til en efterfølgende snak om, hvad det er vi lige har set sammen. 

Ture  
SFO forsøger, at lave ture ud af huset, når det passer med elevernes skemaer.
Dog har vi hvert år obligatoriske ture på programmet, som vi planlægger med børnenes klasselærere, således at alle har mulighed for at deltage. 

Temadage
I SFO’en elsker vi at fejre højtider og mærkedage. Vi fejrer bl.a. International Pirate Day, Halloween, Jul og Fastelavn.