Fakta og tal

På Atheneskolen har vi ca. 200 elever fordelt på 0. til 9. klasse. Vi tilstræber at have en klassekvotient på 22 elever pr klasse. SFO’en “Kosmos” er vores tilbud til elever fra 0. til 4. klasse.

Tilsynsførende

Atheneskolens tilsynsførende er Line Drechsler Schmidt. Tilsynserklæringen findes her

Karaktergennemsnit

Atheneskolens afgangselever har gennem mange år haft et af landets højeste karaktergennemsnit. Klik her for at se mere om vores karaktergennemsnit.

Hvor går eleverne hen?

Skoler skal på deres hjemmeside vise hvor mange af deres elever, der er påbegyndt en ungdomsuddanelse efter at have forladt grundskolen. Dette kan ses her.

Donationer

Atheneskolen modtager gerne donationer – både fra støtteforeningen Atheneskolens Venner og alle andre der ønsker at give et bidrag til at hjælpe højt begavede børn til et godt liv. Atheneskolen agerer uafhængigt af sine donatorer. Donationer til Atheneskolen kan ikke ledsages af betingelser der er i modstrid med Atheneskolens vision og værdigrundlag eller indebære en påvirkningsrisiko i forhold til krav om frihed og folkestyre. Atheneskolen modtager ikke anonyme donationer, hverken i form af penge, ydelser eller lignende. Alle donationer vil blive anført i årsrapporten.