Personale

Jens Peter fisker

Skoleleder

Mit ledelsesgrundlag er drevet af lysten til at lave skole, og at sørge for, at rammerne for skolen er tydelige og fungerer. Mit ideal er en hverdag som er præget af glæde og læringslyst, som katalysator for et godt børne- unge- og voksenliv.

Charlotte Diana Lundgren

Viceskoleleder
dansk, historie, etik og matematik

Min undervisning og øvrige omgang med eleverne tager udgangspunkt i en holistisk og anerkendende tilgang med afgørende vægt på det relationelle. Målet er at eleverne finder undervisningen motiverende. Midlet er at skabe et trygt og positivt læringsmiljø, give eleverne respons på deres arbejde, bede om deres evaluering af undervisningen, inddrage eleverne og deres interesser – og ikke mindst sørge for at undervisningen er varieret, afvekslende og differentieret. Jeg ser det som min opgave ikke blot at hjælpe eleverne i deres faglige udvikling, men også støtte dem i at udvikle sig til empatiske mennesker med opmærksom på både egne og andres behov. Jeg forsøger at være katalysator for en god tone og masser af humor i dagligdagen i mine klasser. Det er med til at skabe et trygt og kreativt læringsmiljø.

Pernille Hindsgaul

Skolesekretær administration

Administrationen er et tandhjul, hvor glæde, hjælpsomhed og kvalitet skal kunne følges ad. 

Det er ikke altid, minus og minus giver plus og heller ikke altid, at synergieffekten er ensbetydende med facit. 

 

Med baggrund som jurist og regnskab går jeg op i detaljer og sørger for, at både økonomi og lovgivning går hånd i hånd. Jeg er meget taknemmelig for, det her kan ske i en hverdag med fantastiske kollegaer og skønne børn i rammer med andre videbegærlige; det er nemlig synergi på højt plan

Tine Winther Munch

dansk, kristendom og historie

Dannelse og sammenhæng er nøglebegreber for min undervisning. Jeg holder af at bibringe eleverne viden på et højt niveau, men de lærer også, hvordan de skal bruge deres viden og at benytte den tværfagligt og i en større sammenhæng. Humor er desuden altafgørende og benyttes hver eneste dag!

Laura Amalie Krarup

dansk, musik, matematik og teknologiforståelse
indskolingskoordinator

Min undervisning tager udgangspunkt i børnenes individuelle faglige og personlige udgangspunkter. Børnene har stor indflydelse på emner og arbejdsmetoder. Det er vigtigt for mig, at det er sjovt, lærerigt og trygt at gå i skole. Jeg har vægt på at fagligheden, den almene dannelse og klassens sociale samspil skaber trivsel og en fælles referenceramme, som kan være gennemgående hele skolelivet. Målet er at børnene, gennem faglighed og inkluderende klassekultur, (videre)udvikler sig til empatiske og dannede samfundsborgere.

Søren Skriver Tillisch

Biologi, geografi, latin, tysk og idræt

Min undervisningsstil betegnes bedst som organiseret kaos, for geniet behersker kaos! Jeg elsker at formidle viden og komplicerede problemstillinger, lave mærkelige eksperimenter med mad og planter, arrangere vilde ekskursioner og hele tiden udfordre eleverne med nye spørgsmål og uventede vinkler på ellers kendte emner.

Gre Stensgaard

dansk, engelsk, historie og samfundsfag.

Med de fag, jeg har, er det indlysende at arbejde tværfagligt og belyse de forskellige perioder og emner fra mange forskellige vinkler. Jeg gør i høj grad brug af spillefilm, dokumentarfilm, baggrundstekster, avisartikler, fotos, musik, skønlitteratur og meget meget mere i min undervisning. Jeg synes, det er vigtigt, at det er eleverne, der arbejder i timerne, så derfor vil der være en del opgaver og gruppearbejde, hvor jeg i højere grad fungerer som vejleder end underviser.

Mette Christiansen

dansk og kunst
læsevejleder

”Wingardium Leviosa” – Jeg underviser på 14. år i litteraturens fascinerende magi – her på Atheneskolen. Jeg har en stor forkærlighed for fantasygenren og den fantastiske fortælling. Det vigtigste for mig er at fremme læse- og skrive-glæde! Jeg forsøger hver dag at formidle læselyst og engagement, og jeg forsøger ihærdigt at motivere eleverne til at skrive/fabulere/male/tænke/reflektere og være kreative. Det er altid muligt at holde ekstra oplæg, og jeg læser gerne noveller, digte og romaner, som eleverne selv har skrevet (hvilket forekommer en del på vores skole). Ud over dansk underviser jeg i KOSO, kunst og filosofi.

Karen Briggs

engelsk, KoSo, natur/ teknik, etik og kunst.
TLC-koordinator

Jeg har en stor forkærlighed for naturens små og store vidundere og er nok ganske ublu i mit forsøg på at styrke elevernes omtanke og beundring for selv samme. Jeg synes, at det er ekstra vigtigt at skabe rum til fordybelsen, hvor eleverne kan kæle for detaljen og selve arbejdsprocessen, uden at fokusere på hurtige resultater og anerkendelse udefra. Jeg sætter en ære i at styrke elevernes resiliens, selvindsigt og evne til at se valgmuligheder og dermed gøre dem klar til at møde verden med rejst pande. Desuden mener jeg at humor, fantasi, respekt og røverhistorier er en sikker vej til elevernes hjerter.

Bente Bundgaard

dansk, idræt og tysk

Sprog er det bedste i verden. Sprogkundskab er fundamentalt, for vi bruger sproget hver eneste dag. Derfor er det virkelig spændende at udfordre og udvikle elevernes sproglige kompetencer. Jeg inddrager nye metoder og teknologi i min undervisning og går til opgaven med en stor teoretisk bagage. Min undervisning er i øjenhøjde, og jeg arbejder ud fra devisen om, at det skal være sjovt at lære.

Camilla Munk Spur

Dansk, Natur/Teknik, billedkunst og skoleskak

Kenneth Fesner

matematik, engelsk og natur/teknik

For mig handler lærerfaget om at gøre skoletiden så spændende som muligt. Jeg ser det som min opgave at skabe trygge og behagelige rammer for eleverne, hvori de kan dyrke deres interesser og anvende dem i deres skolegang. Jeg anser det, at være nørdet som noget meget positivt, fordi det understreger, at man har en interesse og et engagement.

Casper Bak Poulsen

Musik

Morten Olsen

Tysk, Engelsk og Idræt

Asger Schmidt

Fysik/Kemi, N/T og Matematik

Thomas Wilhjelm

Matematik, filosofi, KoSo og historie.

I undervisningen inddrager jeg ofte aha-oplevelser og overraskende elementer og udfordrer eleverne med emner, de ikke vil kunne støde på i andre grundskoler. Undervisning skal være interessant, gøre eleverne nysgerrige og give lyst til at lære. Derfor sker det ofte, at vi griber elevernes input og forfølger disse, når der er tid til det i undervisningen – hvilket der heldigvis ofte er. Ethvert emne skal – så vidt muligt – have relevans udenfor skolens vægge, så jeg gør mig umage med at vise/forklare, hvad man kan bruge det til.

Helle büchler-friis

dansk, matematik, idræt og engelsk

“Formålet med uddannelse er at forvandle spejle til vinduer”

                                                                                  Sidney J. Harris

ximena serrano

lærer

Thea Schwartz Andersen

lærer

Min undervisning tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang, hvor faglighed, trivsel og relationsarbejde er i fokus.


Derudover mener jeg, at det er vigtigt, at eleverne har det sjovt med at lære.


Jeg forsøger derfor at motivere eleverne gennem elevinddragelse, og laver ofte undervisningsforløb med inspiration fra elevernes interesser og gode idéer. Hertil indgår der ofte tværfaglighed og autonomi gennem samarbejde med eleverne, samt medbestemmelse i undervisningen. Sidst, men ikke mindst, er humor altafgørende.


Skolen skal være et sted med trygge rammer, hvor man lærer noget, har det sjovt og får gode venner.


Og dét sørger vi i fællesskab for, at Atheneskolen er.

pia brandsnes

lærer

Vida Behzadi

SFO medarbejder

Jeg forsøger altid at finde på aktiviteter som engagerer børnene. Jeg inddrager alle under hensyntagen til deres individuelle niveau og behov. Jeg kan lide at tage initiativ og mærke den påvirkning som kreativitet og nye lege har på børnenes trivsel.

Alexander Poulsen

SFO medarbejder

Elke Wagner

SFO medarbejder

sebastian duus jørgensen

SFO medarbejder

Iben hasselby

Sekretær

Christina Pedersen

Rengøring
SFO medarbejder

Tina Nielsen

Rengøring