Personale

Her kan du lære vores dejlige personale at kende:

Charlotte Diana Lundgren (CDL)

Konstitueret skoleleder.
Klasselærer, Underviser i dansk, etik, historie og matematik

Min undervisning og øvrige omgang med eleverne tager udgangspunkt i en holistisk og anerkendende tilgang med afgørende vægt på det relationelle. Målet er at eleverne finder undervisningen motiverende. Midlet er at skabe et trygt og positivt læringsmiljø, give eleverne respons på deres arbejde, bede om deres evaluering af undervisningen, inddrage eleverne og deres interesser – og ikke mindst sørge for at undervisningen er varieret, afvekslende og differentieret. Jeg ser det som min opgave ikke blot at hjælpe eleverne i deres faglige udvikling, men også støtte dem i at udvikle sig til empatiske mennesker med opmærksom på både egne og andres behov. Jeg forsøger at være katalysator for en god tone og masser af humor i dagligdagen i mine klasser. Det er med til at skabe et trygt og kreativt læringsmiljø.

Michael Ingelhardt (mih)

Pædagogisk leder

Som Pædagogisk Leder arbejder jeg for, at Atheneskolen fortsat er en skole, der er attraktiv, hvor vi samarbejder og finder løsninger sammen.

Atheneskolen er et stærkt fællesskab, hvor vi hjælper og passer på hinanden. Vi gør os umage med blik for at Atheneskolen er børnenes skole. Børnene oplever at være en del af et fællesskab.

På vores skole er der en anerkendende kultur.

Jeg ser forældre og kollegaer som ressourcer i vores arbejde for børnene.

Som Pædagogisk Leder har jeg et ønske om at understøtte skolens daglige liv i et tæt samarbejde med medarbejdere bestyrelse og forældre, hvor vi finder løsninger sammen.

Jeanette Schalburg Knudsen (JSK)

Skolesekretær

Pernille Hindsgaul (PHI)

Skolesekretær

Tine Winther Munch (TWM), Cand. Theol.

klasselærer, underviser i dansk i udskolingen, underviser desuden i kristendomskundskab på mellemtrin og udskoling samt i danmarkshistorie på mellemtrin.

Dannelse og sammenhæng er nøglebegreber for min undervisning. Jeg holder af at bibringe eleverne viden på et højt niveau, men de lærer også, hvordan de skal bruge deres viden og at benytte den tværfagligt og i en større sammenhæng. Humor er desuden altafgørende og benyttes hver eneste dag!

Laura Amalie Krarup (LKR), BA. i Music og Pædagogik

Klasselærer, dansk, musik, engelsk og korleder

Søren Skriver Tillisch (SST), MAG. ART i Arkæologi.

Klasselærer, underviser i Biologi, geografi, latin, tysk og idræt

Min undervisningsstil betegnes bedst som organiseret kaos, for geniet behersker kaos! Jeg elsker at formidle viden og komplicerede problemstillinger, lave mærkelige eksperimenter med mad og planter, arrangere vilde ekskursioner og hele tiden udfordre eleverne med nye spørgsmål og uventede vinkler på ellers kendte emner.

Gre Stensgaard (GRE), CAND. MAG. og Meritlærer

Klasselærer, underviser i dansk, engelsk, historie og samfundsfag.

Med de fag, jeg har, er det indlysende at arbejde tværfagligt og belyse de forskellige perioder og emner fra mange forskellige vinkler. Jeg gør i høj grad brug af spillefilm, dokumentarfilm, baggrundstekster, avisartikler, fotos, musik, skønlitteratur og meget meget mere i min undervisning. Jeg synes, det er vigtigt, at det er eleverne, der arbejder i timerne, så derfor vil der være en del opgaver og gruppearbejde, hvor jeg i højere grad fungerer som vejleder end underviser.

Mette Christiansen (MC), CAND. PHIL. i Dansk. Arbejdsmiljørepræsentant

Klasselærer, underviser i dansk, kunst og er læsevejleder.

”Wingardium Leviosa” – Jeg underviser på 14. år i litteraturens fascinerende magi – her på Atheneskolen. Jeg har en stor forkærlighed for fantasygenren og den fantastiske fortælling. Det vigtigste for mig er at fremme læse- og skrive-glæde! Jeg forsøger hver dag at formidle læselyst og engagement, og jeg forsøger ihærdigt at motivere eleverne til at skrive/fabulere/male/tænke/reflektere og være kreative. Det er altid muligt at holde ekstra oplæg, og jeg læser gerne noveller, digte og romaner, som eleverne selv har skrevet (hvilket forekommer en del på vores skole). Ud over dansk underviser jeg i KOSO, kunst og filosofi.

Karen Briggs (KB), Naturformidler, TEFL Studerende og Cool Kids vejleder

Klasselærer, underviser i engelsk, KoSo, natur/ teknik, samt etik og kunst.

Jeg har en stor forkærlighed for naturens små og store vidundere og er nok ganske ublu i mit forsøg på at styrke elevernes omtanke og beundring for selv samme. Jeg synes, at det er ekstra vigtigt at skabe rum til fordybelsen, hvor eleverne kan kæle for detaljen og selve arbejdsprocessen, uden at fokusere på hurtige resultater og anerkendelse udefra. Jeg sætter en ære i at styrke elevernes resiliens, selvindsigt og evne til at se valgmuligheder og dermed gøre dem klar til at møde verden med rejst pande. Desuden mener jeg at humor, fantasi, respekt og røverhistorier er en sikker vej til elevernes hjerter.

Bente Bundgaard (BBU), CAND. MAG. i Dansk og Tysk

Klasselærer, underviser i tysk

Sprog er det bedste i verden. Sprogkundskab er fundamentalt, for vi bruger sproget hver eneste dag. Derfor er det virkelig spændende at udfordre og udvikle elevernes sproglige kompetencer. Jeg inddrager nye metoder og teknologi i min undervisning og går til opgaven med en stor teoretisk bagage. Min undervisning er i øjenhøjde, og jeg arbejder ud fra devisen om, at det skal være sjovt at lære.

Heiidi Lerager, (HSL) Folkeskolelærer og Cand. pæd. i didaktik

Underviser i dansk og LKT-vejleder

Camilla Munk Spur, Folkeskolelærer

Underviser i Dansk, N/T, billedkunst og skoleskak

Kenneth Fesner, (KFE) Cand. SCIENT. BIO. og Meritlæreruddannet

Underviser i matematik, engelsk og natur/teknik

For mig handler lærerfaget om at gøre skoletiden så spændende som muligt. Jeg ser det som min opgave at skabe trygge og behagelige rammer for eleverne, hvori de kan dyrke deres interesser og anvende dem i deres skolegang. Jeg anser det, at være nørdet som noget meget positivt, fordi det understreger, at man har en interesse og et engagement.

Casper Bak Poulsen (CPB)

Professionel musiker

Underviser i musik

Morten Olsen (MOL)

Tysk, Engelsk og Idræt

Asger Schmidt (ASG)

Fysik/Kemi, N/T og Matematik, Læreruddannet.

Thomas Wilhjelm (TW), Læreruddannet

Underviser i Matematik, filosofi, KoSo og historie.

I undervisningen inddrager jeg ofte aha-oplevelser og overraskende elementer og udfordrer eleverne med emner, de ikke vil kunne støde på i andre grundskoler. Undervisning skal være interessant, gøre eleverne nysgerrige og give lyst til at lære. Derfor sker det ofte, at vi griber elevernes input og forfølger disse, når der er tid til det i undervisningen – hvilket der heldigvis ofte er. Ethvert emne skal – så vidt muligt – have relevans udenfor skolens vægge, så jeg gør mig umage med at vise/forklare, hvad man kan bruge det til.

Michael Bernt Kjøbek (MBK), Pædagog og CAND. PÆD. PÆD. PSYCH.

Ansat i SFO’en og støttelærer.

Børnenes trivsel, venskaber og en god oplevelse af at gå i skole er udgangspunktet for mit arbejde. Den læring som finder sted i SFO’en er måske ikke så synlig, men for mig handler arbejdet i SFO’en om “social læring”. Det handler om venskaber, hvad de kan bruges til og hvordan vi passer på dem. Vi har alle brug for venner og at være en del af et fællesskab.

Vida Behzadi

SFO medarbejder

Jeg forsøger altid, at finde på aktiviteter som engagerer børnene. Jeg inddrager alle under hensyntagen til deres individuelle niveau og behov. Jeg kan lide at tage initiativ og mærke den påvirkning som kreativitet og nye lege har på børnenes trivsel.

Alexander Poulsen, Pædagog i SFO og Støttelærer

Elke Wagner

SFO medarbejder (barsel)

Christina Pedersen

Morgenåbner i SFO og Rengøring

Tina Nielsen

Rengøring