Udmeldelse

Udmeldelse af Atheneskolen kan kun ske skriftligt med 1 måneds varsel og kun til udgangen af en måned.