Skema 2020/2021

Læreroversigt

Læreroversigt
BBUBente BundgaardCBCChristian Bjerre Christensen
CBPCasper Bak PoulsenCDLCharlotte Diana Lundgren
GREGre StensgaardJKLJeppe K. Lilholt
JMJJesper Mønster JørgensenKBKaren Briggs
KFEKenneth FesnerLKRLaura Amalie Krarup
MAOMaj-Britt ØstrupMCMette Christensen
MBKMichael Berndt KjøbekSSTSøren Skriver Tillisch
TSØTina SørensenTWThomas Wilhjelm
TWMTine Winther MunchVIBVida Bedzahi

Ugler

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15DanskDanskEngelskKunstMusik
9.15 - 10.00EngelskDanskKunstMatematikDansk
10.30 -11.15MusikEtikMatematikIdrætNatur og teknologi
11.15 - 12.00MatematikNatur og teknologiDanskDanskMatematik
12.40 - 13.25Dansk

Delfiner, 2./3. klasse

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15DanskNatur og teknologiDanskDanskKunst
9.15 - 10.00MusikDanskMusikMatematikNatur og teknologi
10.30 -11.15EtikEngelskMatematikDanskEngelsk
11.15 - 12.00MatematikDanskKunstIdrætMatematik
12.40 - 13.25Historietorie (2.kl)Dansk

3. klasse

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15HistorieDanskKunstMatematik MatematikDansk
9.15 - 10.00DanskMusikEtikNatur og teknologiDansk
10.30 -11.15Matematik MatematikEngelsk EngelskMusikKunstEngelsk Engelsk
11.15 - 12.00Natur og teknologiMatematik MatematikDanskDanskIdræt
12.40 - 13.25Matematik Matematik

4. klasse

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15MusikDanskMusikMatematikFilosofi
9.15 - 10.00DanskDanskEngelsk EngelskTysk TyskIdræt
10.30 -11.15MatematikKristendoms-kundskabTysk TyskDanskKunst
11.15 - 12.00EngelskMatematikNatur og teknologiHistorieKunst
12.40 - 13.25EngelskMatematikDanskHistorieDansk
13.30 - 14.15Natur og teknologiGeografi

5. klasse

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15KoSoKunstDanskMatematikDansk
9.15 - 10.00GeografiKunstEngelskTyskDansk
10.30 -11.15MatematikIdrætTyskFilosofiKristendoms-kundskab
11.15 - 12.00EngelskMatematikDanskNatur og teknologiHistorie
12.40 - 13.25EngelskMatematikHistorieMusikNatur og teknologi
13.30 - 14.15DanskDanskMusik

6. Alfa

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15IdrætMatematikGeografiTyskDansk
9.15 - 10.00HistorieMatematikDanskDanskMatematik
10.30 -11.15EngelskDanskDanskMatematikFilosofi
11.15 - 12.00MusikDanskLatinLatinTysk
12.40 - 13.25MusikKristendoms-kundskabEngelskKunstHistorie
13.30 - 14.15Natur og teknologiNatur og teknologiEngelskKunst

6. Omega

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15DanskMatematikDanskTyskLatin
9.15 - 10.00DanskMatematikDanskKristendoms-kundskabMatematik
10.30 -11.15EngelskGeografiNatur og teknologiMatematikDansk
11.15 - 12.00HistorieDanskNatur og teknologiHistorieTysk
12.40 - 13.25FilosofiMusikEngelskKunstIdræt
13.30 - 14.15LatinMusikEngelskKunst

7. klasse

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15DanskMatematikBiologi og geografiEngelskBiologi og geografi
9.15 - 10.00DanskMatematikIdrætEngelskMatematik
10.30 -11.15LatinDanskDanskMatematikF/K
11.15 - 12.00HistorieEngelskDanskDanskF/K
12.40 - 13.25HistorieKoSoTyskLatinKunst
13.30 - 14.15FilosofiKoSoTyskTyskKunst
14.20 - 15.05Kristendoms-kundskab

8. klasse

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15MatematikBiologi og geografiF/KEngelsk EngelskMatematik
9.15 - 10.00MatematikBiologi og geografiF/KEngelsk EngelskDansk
10.30 -11.15DanskMatematikDanskHistorieKoSo
11.15 - 12.00DanskEngelskDanskKristendoms-kundskabKoSo
12.40 - 13.25Biologi og geografiSamfundsfagTyskHistorieKunst
13.30 - 14.15SamfundsfagKristendoms-kundskabTyskTyskKunst
14.20 - 15.05DanskIdræt i hal 2
15.05 - 15.50Dansk2Idræt i hal 2

9. klasse

MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
8.30 -9.15MatematikDanskSamfundsfagEngelskHistorie
9.15 - 10.00MatematikDanskSamfundsfagEngelskHistorie
10.30 -11.15DanskF/KBiologi og geografiKristendoms-kundskabDansk
11.15 - 12.00F/KEngelskTyskMatematikDansk
12.40 - 13.25F/KBiologi og geografiIdræt i hal 2MatematikTysk
13.30 - 14.15Kristendoms-kundskabBiologi og geografiIdræt i hal 2DanskTysk