Optag på Atheneskolen

Atheneskolen er en profilskole for børn med høj begavelse, og tilbyder et specialiseret undervisningstilbud til netop disse børn.

 

Atheneskolens målgruppe er børn, der er testet til en IK på 130+ med en WISC-V test. Er barnet endnu ikke fyldt 6 år, skal der laves en WPPSI og sidenhen en WISC-V. WISC-V skal laves, når barnet fylder 6.

 

Hidtil er de fleste elever kommet til os efter at have prøvet andre skoletilbud, hvor elevens begavelse ikke er blevet tilgodeset – oftest i form af manglende udfordringer, og somme tider også med mistrivsel til følge.

 

Inden optag bliver elev og forældre indbudt til en optagelsessamtale med skoleledelsen, hvorefter en introperiode aftales. Forud for samtalen bedes I besvare en række spørgsmål.

 

På Atheneskolen har vi to ugers introforløb, hvor skole og hjem vurderer, om Atheneskolen er det rigtige tilbud til barnet og klassen.

 

Vurderingen sker bl.a. på baggrund af vores værdier; trivsel, faglighed, accept og fællesskab.

Vi ser på følgende parametre i vurderingen fra skolens side:

·       Trives eleven med de andre elever?

·       Trives eleven med de ekstra udfordringer vi tilbyder?

·       Er eleven skoleparat? (mest i indskolingen)

·       Har eleven behov for vores høje faglige niveau?

·       Trives eleven med den anderledes skoleform?

·       Bidrager eleven positivt til klassefællesskabet?

·       Har barnet brug for mere end stimulering af begavelsen?

 

Hvad kigger vi ikke på:

 

·       Elevens aktuelle faglige niveau

·       Elevens karakterer

 

Efter en uge giver klasselæreren en midtvejsevaluering.

Er der usikkerheder, som skal rammes ind i forhold til ovenstående punkter, vil klasselæreren drøfte dette med forældrene, så både skole og hjem har et særligt fokus på de udvalgte områder den sidste uge af introforløbet.