Idræt

OVERORDNEDE MÅL FOR UNDERVISNINGEN

I idrætsundervisningen lægges vægt på at eleverne opbygger og videreudvikler glæden ved at røre sig og bruge deres krop samt at de opnår en forståelse for hvor vigtigheden af motion i forhold til deres indlæring og generelle velbefindende.

ÅRETS EMNER

Der arbejdes med: Boldbasis og boldspil, hvor eleverne skal lære at modtage og aflevere forskellige boldtyper samt opnå viden om enkle regler i boldspil. Samarbejde og ansvar, hvor eleverne skal lære at indgå i forskellige samarbejdsmåder. Krop og trivsel, hvor eleverne skal opnå viden om kroppens fysik og den fysiske aktivitets indvirkning på følelser. Fysisk aktivitet, hvor eleverne skal opnå viden om kroppens reaktioner på fysisk aktivitet og opvarmningselementer.

ARBEJDSMETODER OG -FORMER

Eleverne skal eksempelvis spille rundbold, stikbold, høvdingebold og fodbold, lege dåseskjul, kongens efterfølger, Simon siger, gemmeleg, fangeleg og lave stafetter og stopdans. Eleverne skal måle deres puls efter forskellige øvelser, og vi skal tale om, hvad man kan dyrke af motion i sin fritid, og hvordan man kan holde både krop og sind rask bland andet ved at motionere og spise sundt.