Skema forår 2020

Kan kun ses i vandret på mobil.
Læreroversigt
BBU Bente Bundgaard CBC Christian B. Christensen CBP Casper Bak Poulsen CDL Charlotte D. Lundgren
GRE Gre Stensgaard ILB Ida JKL Jeppe K. Lilholt JMJ Jesper M. Jørgensen
KAH Katrine Helt KB Karen Briggs MBK Michael Bernt Kjøbek KFE Kenneth Fesner
MC Mette Christiansen RSO Rikke SST Søren Skriver Tillisch TW Thomas Wilhjelm
TWM Tine Winther Munch VIB Vida Bedzahi

Delfiner
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30 -9.15 CDL Dan KB Natek F-lok. CDL Kun Kun-L CDL Dan CDL Dan
9.15 - 10.00 CDL Dan MIA Eng
KB Eng
CDL Kun Kun-L CDL Tysk CDL Mat
10.30 -11.15 CBP MuBe Mus-L CDL Mat MIA Eng
KB Eng
CDL Mat CDL Dan
11.15 - 12.00 CBP MuBe Mus-L CDL Tysk CDL Mat CDL Id CDL Etik
12.40 - 13.25 CDL Kl.t. CDL xdan CDL Dan KB Natek F-lok. CDL His2
13.30 - 14.15 CDL xdan        
14.20 - 15.05          
15.05 - 15.50       SST Ungfo  


3.klasse
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30 -9.15 CBP Mus Mus-L JMJ His JMJ Dan KB Natek JMJ Dan
9.15 - 10.00 CBP Mus Mus-L MIA Eng
KB Eng
KAH Tysk KB Natek JMJ Mat
10.30 -11.15 KB Kun Kun-L JMJ Mat MIA Eng
KB Eng
JMJ Mat KB Id
11.15 - 12.00 KB Kun Kun-L KB Kl.t. JMJ Mat JMJ Dan KAH Tysk
12.40 - 13.25   JMJ Dan KB Etik JMJ Dan  
13.30 - 14.15   JMJ Dan      
14.20 - 15.05          
15.05 - 15.50       SST Ungfo  


4. klasse
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30 -9.15 GRE eng6
KB eng4
CDL Dan KAH Tysk JMJ Kun Kun-L SST Geo F-lok.
9.15 - 10.00 GRE eng6
KB eng4
CDL Dan JMJ Krd JMJ Kun Kun-L KAH Tysk
10.30 -11.15 CDL Dan GRE eng6
KB eng4
CDL Dan MC Fil JMJ Natek
11.15 - 12.00 CDL Dan SST Id KFE Mat
CBC Mat
KFE Mat
CBC Mat
JMJ Natek
12.40 - 13.25 CBP Mus Mus-L KFE Mat
CBC Mat
JMJ His CDL Dan JMJ His
13.30 - 14.15 CBP Mus Mus-L KFE Mat
CBC Mat
CDL Kl.t.
JMJ Kl.t.
   
14.20 - 15.05 KAH X-tysk     KAH X-tysk  
15.05 - 15.50       SST Ungfo  


5. α
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30 -9.15 KFE eng5
KB eng4
CBP Mus Mus-L KB KoSo MC Dan MC Kun Kun-L
9.15 - 10.00 KFE eng5
KB eng4
CBP Mus Mus-L TWM His MC Dan MC Kun Kun-L
10.30 -11.15 CBC Natek F-lok. KFE eng5
KB eng4
BBU Tysk SST Id MC Dan
11.15 - 12.00 CBC Natek F-lok. MC Dan KFE Mat
CBC Mat
KFE Mat
CBC Mat
MC Dan
12.40 - 13.25 MC Dan KFE Mat
CBC Mat
SST Geo TWM Kl.t. TWM His
13.30 - 14.15   KFE Mat
CBC Mat
TWM Krd BBU Tysk  
14.20 - 15.05 KAH X-tysk   MC Fil KAH X-tysk  
15.05 - 15.50       SST Ungfo  


5.
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30 -9.15 MC Kun Kun-L BBU Dan KFE Natek TW Fil TW Mat
9.15 - 10.00 MC Kun Kun-L BBU Dan KFE Natek TW His TW Mat
10.30 -11.15 KFE Eng CBP Mus Mus-L TW Mat TW Mat KAH Tysk
11.15 - 12.00 KFE Eng CBP Mus Mus-L KAH Tysk BBU Dan TW His
12.40 - 13.25 BBU Dan SST Id BBU Dan BBU Dan  
13.30 - 14.15 KFE Geo TWM Krd TW Kl.t.
BBU Kl.t.
KFE Eng  
14.20 - 15.05 KAH X-tysk     KAH X-tysk  


6. klasse
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30 -9.15 KFE eng5
KB eng4
TW Mat
CBC Mat
CBC Natek F-lok. GRE Dan KAH Tysk
9.15 - 10.00 KFE eng5
KB eng4
TW Mat
CBC Mat
CBC Natek F-lok. GRE Dan TWM Krd
10.30 -11.15 SST Id KFE eng5
KB eng4
KAH Tysk GRE His TW Fil
11.15 - 12.00 GRE Dan GRE Dan GRE Dan SST Lat SST Lat
12.40 - 13.25 GRE Dan CBP Mus TW Mat
CBC Mat
TW Mat
CBC Mat
SST Geo F-lok.
13.30 - 14.15 GRE Kl.t.
MC Kun Kun-L
CBP Mus   GRE His  
14.20 - 15.05 MC Kun Kun-L
KAH X-tysk
    KAH X-tysk  
15.05 - 15.50       SST Ungfo  


7. klasse
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30 -9.15 CBC F/K F-lok. TW Mat
CBC Mat
TW KoSo
MIA KoSo
  KB eng7
9.15 - 10.00 CBC F/K F-lok. TW Mat
CBC Mat
TW KoSo
MIA KoSo
SST Geo KB eng7
10.30 -11.15 TWM Dan TWM Krd SST Lat BBU Tysk SST Lat
11.15 - 12.00 TWM Dan TWM Dan KB eng7 TWM His TWM Dan
12.40 - 13.25 TWM Dan BBU Tysk TW Mat
CBC Mat
TW Mat
CBC Mat
MC Fil
13.30 - 14.15 MC Kun Kun-L BBU Tysk SST Id TWM Dan  
14.20 - 15.05 MC Kun Kun-L   TWM His SST Bio F-lok.  
15.05 - 15.50 BBU X-tysk     BBU X-tysk
SST Ungfo
 


8. klasse
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30 -9.15 SST Bio   GRE His SST Geo KFE Mat
9.15 - 10.00 SST Bio F-lok. TWM Krd GRE His KFE Mat KFE Mat
10.30 -11.15 BBU Tysk BBU Tysk MC Dan KFE Mat GRE Samf
11.15 - 12.00 BBU Tysk KFE eng8 MC Dan MC Dan KFE eng8
12.40 - 13.25 CBC F/K F-lok. MC Dan TWM Krd SST Geo F-lok. KFE eng8
13.30 - 14.15 CBC F/K F-lok. MC Dan MC Dan KB KoSo
MC KoSo
 
14.20 - 15.05 GRE Samf   TSØ Id Hal 2 KB KoSo
MC KoSo
 
15.05 - 15.50 BBU X-tysk   TSØ Id Hal 2 BBU X-tysk
SST Ungfo
 


9. klasse
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
8.30 -9.15 BBU Tysk GRE Samf SST Geo F-lok. CBC F/K F-lok. GRE His
9.15 - 10.00 BBU Tysk GRE Samf BBU Tysk CBC F/K F-lok. GRE His
10.30 -11.15 GRE Eng CBC Mat GRE Dan CBC Mat TWM Krd
11.15 - 12.00 SST Bio F-lok. CBC Mat TWM Krd GRE Eng GRE Dan
12.40 - 13.25 SST Bio F-lok. GRE Dan TSØ Id Hal 2 GRE Eng GRE Dan
13.30 - 14.15 SST Geo GRE Dan TSØ Id Hal 2 CBC Mat  
14.20 - 15.05 CBC F/K F-lok.     GRE Dan  
15.05 - 15.50 BBU X-tysk     BBU X-tysk
SST Ungfo