Skema 2020/2021

Kan kun ses i vandret på mobil.

Læreroversigt

BBU

Bente Bundgaard

CBC

Christian Bjerre Christensen

CBP

Casper Bak Poulsen

CDL

Charlotte Diana Lundgren

GRE

Gre Stensgaard

JKL

Jeppe K. Lilholt

JMJ

Jesper Mønster Jørgensen

KB

Karen Briggs

KFE

Kenneth Fesner

LKR

Laura Amalie Krarup

MAO

Maj-Britt Østrup

MC

Mette Christensen

MBK

Michael Berndt Kjøbek

SST

Søren Skriver Tillisch

TSØ

Tina Sørensen

TW

Thomas Wilhjelm

TWM

Tine Winther Munch

VIB

Vida Bedzahi

 

 

 

Ugler

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

 Dansk

 Dansk

 Engelsk

 Kunst 

 Musik

9.15 - 10.00

 Engelsk

 Dansk

 Kunst 

 Matematik

 Dansk

10.30 -11.15

 Musik 

 Etik

 Matematik

 Idræt

 Natur og teknologi

11.15 - 12.00

 Matematik

 Natur og teknologi

 Dansk

 Dansk

 Matematik

12.40 - 13.25

 

 

 

 

  Dansk

 

 

 

Delfiner, 2./3. klasse

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

 Dansk

Natur og teknologi

 Dansk

  Dansk

 Kunst 

9.15 - 10.00

 Musik 

 Dansk

 Musik 

 Matematik

 Natur og teknologi

10.30 -11.15

 Etik

 Engelsk 

 Matematik

 Dansk 
 

 Engelsk 
 

11.15 - 12.00

 Matematik

 Dansk 
 

 Kunst 

 Idræt

 Matematik

12.40 - 13.25

 

 Historietorie (2.kl)

 Dansk 
 

 

 

 

 

 

 

3.klasse

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

 Historie

 Dansk 
 

Kunst 

Matematik 
Matematik

Dansk 
 

9.15 - 10.00

 Dansk

 Musik 

Etik

Natur og teknologi

Dansk

10.30 -11.15

 Matematik 
 Matematik

 Engelsk 
 Engelsk

Musik 

Kunst 

Engelsk 
Engelsk

11.15 - 12.00

 Natur og teknologi

 Matematik 
 Matematik

Dansk 
 

Dansk

Idræt

12.40 - 13.25

 

 Matematik 
 Matematik

 

 

 

 

 

 

4., 4. klasse

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

 Musik 

 Dansk

Musik 

 Matematik 
 

 Filosofi

9.15 - 10.00

 Dansk

 Dansk

Engelsk 
Engelsk

 Tysk 
 Tysk

 Idræt

10.30 -11.15

 Matematik 
 

Kristendoms-kundskab

Tysk 
Tysk

 Dansk

 Kunst 

11.15 - 12.00

 Engelsk 
 

 Matematik 
 

Natur og teknologi

 Historie

 Kunst 

12.40 - 13.25

 Engelsk 
 

 Matematik 
 

 Dansk

 Historie

 Dansk

13.30 - 14.15

Natur og teknologi

 

 

 Geografi

 

 

 

 

5., 5. klasse

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

KoSo

Kunst

Dansk

Matematik 

 Dansk

9.15 - 10.00

Geografi

Kunst

Engelsk 

Tysk 

 Dansk

10.30 -11.15

Matematik 

Idræt

Tysk 

Filosofi

Kristendoms-kundskab

11.15 - 12.00

Engelsk 

Matematik

Dansk

Natur og teknologi

 Historie

12.40 - 13.25

Engelsk 

Matematik 

Historie

Musik

 Natur og teknologi

13.30 - 14.15

Dansk

Dansk

 

Musik

 

 

 

 

6. alfa

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

Idræt

Matematik

Geografi

Tysk

Dansk

9.15 - 10.00

Historie

Matematik

Dansk

Dansk

Matematik

10.30 -11.15

Engelsk

Dansk

Dansk

Matematik

Filosofi

11.15 - 12.00

Musik

Dansk

Latin

Latin

Tysk 

12.40 - 13.25

Musik

Kristendoms-kundskab

Engelsk

Kunst

Historie

13.30 - 14.15

Natur og teknologi

Natur og teknologi

Engelsk

Kunst

 

 

 

 

6. omega

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

Dansk

Matematik 

Dansk

Tysk 

Latin

9.15 - 10.00

Dansk

Matematik

Dansk

Kristendoms-kundskab

Matematik 

10.30 -11.15

Engelsk 

Geografi

Natur og teknologi

Matematik 

Dansk

11.15 - 12.00

Historie

Dansk

Natur og teknologi

Historie

Tysk 

12.40 - 13.25

Filosofi

Musik

Engelsk 

Kunst

Idræt

13.30 - 14.15

Latin

Musik

Engelsk 

Kunst

 

 

 

 

7. klasse

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

Dansk

Matematik

Biologi og geografi

Engelsk

Biologi og geografi

9.15 - 10.00

Dansk

Matematik

Idræt

Engelsk

Matematik

10.30 -11.15

Latin

Dansk

Dansk

Matematik

F/K

11.15 - 12.00

Historie

Engelsk

Dansk

Dansk

F/K

12.40 - 13.25

Historie

KoSo

Tysk

Latin

Kunst

13.30 - 14.15

Filosofi

KoSo

Tysk

Tysk

Kunst

14.20 - 15.05

   

Kristendoms-kundskab

   

 

 

 

8., 8. klasse

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

Matematik

Biologi og geografi

F/K

Engelsk 
 Engelsk


 Matematik

9.15 - 10.00

Matematik

Biologi og geografi

F/K

Engelsk 
 Engelsk

Dansk

10.30 -11.15

Dansk

Matematik

Dansk

Historie

KoSo

11.15 - 12.00

Dansk

Engelsk

Dansk

Kristendoms-kundskab

KoSo

12.40 - 13.25

Biologi og geografi

Samfundsfag

Tysk

Historie

Kunst

13.30 - 14.15

Samfundsfag

Kristendoms-kundskab

Tysk

Tysk

Kunst

14.20 - 15.05

Dansk

 

Idræt i hal 2

   

15.05 - 15.50

Dansk2

 

Idræt i hal 2

   

 

 

 

9. klasse

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

8.30 -9.15

Matematik

Dansk

Samfundsfag

Engelsk

Historie

9.15 - 10.00

Matematik

Dansk

Samfundsfag

Engelsk

Historie

10.30 -11.15

Dansk

F/K

Biologi og geografi

Kristendoms-kundskab

Dansk

11.15 - 12.00

F/K

Engelsk

Tysk

Matematik

Dansk

12.40 - 13.25

F/K

Biologi og geografi

Idræt i hal 2

Matematik

Tysk

13.30 - 14.15

Kristendoms-kundskab

 Biologi og geografi

 Idræt i hal 2

 Dansk

 Tysk