Atheneskolens interne pulje

Tilskud til skolepenge 

I Danmark betaler det offentlige ikke samme bidrag pr skoleelev i de frie grundskoler, som de gør i de offentlige skoler. I øjeblikket svarer den såkaldte ”koblingsprocent” til, at vi får 76% af det, en elev i folkeskolen koster.

Det betyder, at forældrene på de frie grundskoler skal betale penge for at vælge en anden skole end folkeskolen.

Det at betale penge for sine børns skolegang kan for nogle være en økonomisk udfordring.

Normalt er der på Atheneskolen kun mulighed for at søge tilskud fra Fordelingssekretariatet – fristen er 12. september – se nærmere på forsiden af ForældreIntra.

Men for dette skoleår har Atheneskolens bestyrelse forsøgsvis for skoleåret 2021/22 afsat et puljebeløb på 50.000 kr., som tilskud til forældre der er akut økonomisk trængte.

Puljen er tænkt som en hjælp til at klare skolepengene. Der ydes ikke fulde fripladser.

Puljen fordeles på baggrund af de indkomne ansøgninger d. 1. oktober 2021. Og beregnes og fordeles på hele skoleåret.

Pengene fordeles ud fra nedenstående nøgle, og beløbenes størrelse afhænger af antallet af ansøgere, som lever op til kriterierne for at modtage tilskud.

Hver ansøgning opgøres som et antal enheder, og det samlede antal enheder divideres op i 50.000 kr. Støttebeløbet pr. barn afhænger derfor af antal enheder ganget med dette beløb.

Der kan dog højst tildeles et tilskud på 6.000 kr. eller max. 30% af skolepengene pr. skoleår. pr. barn.

Der ansøges via Ansøgningsskemaet ”Skema til ansøgning om tilskud fra Atheneskolens egen pulje;
                      –
Ansøgningen behandles fortroligt og sendes direkte til skoleleder på intra til Jeppe (JKL)

husk fristen er 1. oktober 2021

Fordelingsnøgle

Husstandens samlede indtægtsgrundlag i åretBehov (opstillet som faktor ift. max tilskud pr barn)                        
Op til 200 000 kr.1,00 (4 enheder)                        
Op til 300 000 kr.0,75 (3 enheder)                        
Op til 400 000 kr.0,50 (2 enheder)                        
Op til 500 000 kr.0,25 (1 enhed)