Personale

Her kan du lære vores dejlige personale at kende:

Jeppe Kristoffer Lilholt (JKL),

Verdens gladeste skoleleder

Alle skal gå glade i skole, elever såvel som lærere. Min opgave som leder er at skabe rammer med højt til loftet og med lyst til læring. Atheneskolen er et helt særligt sted, hvor tryghed, faglighed og opfindsomhed går hånd i hånd. Dette gør mig til verdens gladeste skoleleder, for jeg brænder for denne skole.

Tine Winther Munch (TWM), Viceskoleleder, Cand. Theol.

Viceskoleleder, klasselærer i 7. klasse og underviser i dansk i udskolingen, underviser desuden i kristendomskundskab på mellemtrin og udskoling samt i danmarkshistorie på mellemtrin.

Dannelse og sammenhæng er nøglebegreber for min undervisning. Jeg holder af at bibringe eleverne viden på et højt niveau, men de lærer også, hvordan de skal bruge deres viden og at benytte den tværfagligt og i en større sammenhæng. Humor er desuden altafgørende og benyttes hver eneste dag!

Jeanette Schalburg Knudsen, Skolesekretær

Katrine Helt (KHE). Bach. pæd. og tysklærer

Underviser i tysk og er i SFO

I min undervising såvel som mit pædagogiske virke navigerer jeg efter at finde frem til de behov, der kan være med til at styrke vores børn i deres helt egen fantastiske retning. Ved forståelsen af disse behov kan vi sammen finde frem til enkeltheden i de komplekse situationer.

Thomas Wilhjelm (TW), Læreruddannet.

Underviser i Matematik, filosofi, KoSo og historie.

I undervisningen inddrager jeg ofte aha-oplevelser og overraskende elementer og udfordrer eleverne med emner, de ikke vil kunne støde på i andre grundskoler. Undervisning skal være interessant, gøre eleverne nysgerrige og give lyst til at lære. Derfor sker det ofte, at vi griber elevernes input og forfølger disse, når der er tid til det i undervisningen – hvilket der heldigvis ofte er. Ethvert emne skal - så vidt muligt - have relevans udenfor skolens vægge, så jeg gør mig umage med at vise/forklare, hvad man kan bruge det til.

Jesper Mønster Jørgensen (JMJ), Cand. Mag. i Ægyptologi og snart meritlærer.

Klasselærer i 4. klasse og underviser i dansk, matematik, historie, kunst, natur og teknik, kristendom.

Mine timer er præget af tryg rutine med et stænk af kaos. Kaos i form af problemstillinger/emner fra klassen og disse åbner op for mange forskellige samtaler. Start et spørgsmål om Egypten eller foreslå en tur til Glyptoteket og jeg kan fortsætte i timevis! Jeg smider om mig med udfordringer til eleverne og prøver altid at føre diskussionen lige dét lille skridt videre.

Mette Christiansen (MC), Cand. Phil. i dansk. Arbejdsmiljørepræsentant

Klasselærer 8. klasse og underviser i dansk, kunst og er læsevejleder.

”Wingardium Leviosa” – Jeg underviser på 14. år i litteraturens fascinerende magi – her på Atheneskolen. Jeg har en stor forkærlighed for fantasygenren og den fantastiske fortælling. Det vigtigste for mig er at fremme læse- og skrive-glæde! Jeg forsøger hver dag at formidle læselyst og engagement, og jeg forsøger ihærdigt at motivere eleverne til at skrive/fabulere/male/tænke/reflektere og være kreative. Det er altid muligt at holde ekstra oplæg, og jeg læser gerne noveller, digte og romaner, som eleverne selv har skrevet (hvilket forekommer en del på vores skole). Ud over dansk underviser jeg i KOSO, kunst og filosofi.

Michael Bernt Kjøbek (MBK), Pædagog og Cand. Pæd. Pæd. Psych.

Ansat i SFO’en og støttelærer.

Børnenes trivsel, venskaber og en god oplevelse af at gå i skole er udgangspunktet for mit arbejde. Den læring som finder sted i SFO’en er måske ikke så synlig, men for mig handler arbejdet i SFO’en om “social læring”. Det handler om venskaber, hvad de kan bruges til og hvordan vi passer på dem. Vi har alle brug for venner og at være en del af et fællesskab.

Karen Briggs (KB), naturformidler, Tefl studerende og Cool Kids vejleder

Klasselærer i 3. Klasse, Sps-vejleder og underviser i engelsk, KoSo, natur/ teknik, samt etik og kunst.

Jeg har en stor forkærlighed for naturens små og store vidundere og er nok ganske ublu i mit forsøg på at styrke elevernes omtanke og beundring for selv samme. Jeg synes, at det er ekstra vigtigt at skabe rum til fordybelsen, hvor eleverne kan kæle for detaljen og selve arbejdsprocessen, uden at fokusere på hurtige resultater og anerkendelse udefra. Jeg sætter en ære i at styrke elevernes resiliens, selvindsigt og evne til at se valgmuligheder og dermed gøre dem klar til at møde verden med rejst pande. Desuden mener jeg at humor, fantasi, respekt og røverhistorier er en sikker vej til elevernes hjerter.

Christian Bjerre Christensen (CBC), Læreruddannet.

Underviser i fysik/kemi, matematik og natur/teknik

Elever er lidt ligesom frikadeller. Hvis man vil have de virkelig gode frikadeller, dem med stegeskorpe overalt, så bliver de nødt til at støtte sig op ad hinanden. Nogle gange skal de også rystes rundt. 
Thi jeg er stegepanden, og min undervisning smør. Rigeligt smør!

Kenneth Fesner, cand. scient. bio. og meritlæreruddannet

Underviser i matematik, engelsk og natur/teknik

For mig handler lærerfaget om at gøre skoletiden så spændende som muligt. Jeg ser det som min opgave at skabe trygge og behagelige rammer for eleverne, hvori de kan dyrke deres interesser og anvende dem i deres skolegang. Jeg anser det, at være nørdet som noget meget positivt, fordi det understreger, at man har en interesse og et engagement.

Bente Bundgaard, cand. mag. i dansk og tysk

underviser i tysk

Sprog er det bedste i verden. Sprogkundskab er fundamentalt, for vi bruger sproget hver eneste dag. Derfor er det virkelig spændende at udfordre og udvikle elevernes sproglige kompetencer. Jeg inddrager nye metoder og teknologi i min undervisning og går til opgaven med en stor teoretisk bagage. Min undervisning er i øjenhøjde, og jeg arbejder ud fra devisen om, at det skal være sjovt at lære.

Vida Behzadi

Pædagogmedhjælper SFO

Jeg forsøger altid, at finde på aktiviteter som engagerer børnene. Jeg inddrager alle under hensyntagen til deres individuelle niveau og behov. Jeg kan lide at tage initiativ og mærke den påvirkning som kreativitet og nye lege har på børnenes trivsel.

Søren Skriver Tillisch (SST), Mag. Art i arkæologi.

Underviser i Biologi, geografi, latin, tysk og idræt

Min undervisningsstil betegnes bedst som organiseret kaos, for geniet behersker kaos! Jeg elsker at formidle viden og komplicerede problemstillinger, lave mærkelige eksperimenter med mad og planter, arrangere vilde ekskursioner og hele tiden udfordre eleverne med nye spørgsmål og uventede vinkler på ellers kendte emner.

Gre Stensgaard (GRE), cand. mag. og meritlærer

Klasselærer i 9. klasse og underviser i dansk, engelsk, historie og samfundsfag.

Med de fag, jeg har, er det indlysende at arbejde tværfagligt og belyse de forskellige perioder og emner fra mange forskellige vinkler. Jeg gør i høj grad brug af spillefilm, dokumentarfilm, baggrundstekster, avisartikler, fotos, musik, skønlitteratur og meget meget mere i min undervisning. Jeg synes, det er vigtigt, at det er eleverne, der arbejder i timerne, så derfor vil der være en del opgaver og gruppearbejde, hvor jeg i højere grad fungerer som vejleder end underviser.

Casper Bak Poulsen

Professionel musiker

Underviser i musik

Christina Pedersen

Morgenåbner i SFO og Rengøring

Tina Nielsen

Rengøring

Keld Elgaard

Pedel