Optagelse

Lad os mødes først!

Som det første aftal et intromøde med skoleleder Jeppe Lilholt, hvor I får en rundvisning på vores skole og vi kan hilse på hinanden.

Optagelsesprocessen

Atheneskolen optager kun børn med dokumenteret høj begavelse. Dokumentationen sker via en WISC-test og en samtale med forældrene. Testen kan gennemføres hos en selvvalgt autoriseret børnepsykolog, evt. via jeres kommunes PPR. Men det får I mere at vide om ved samtalen

Efter samtalen og præsentationen af testen tilbyder vi jeres barn et besøg i klassen. Herefter aftaler vi et to ugers prøveforløb, for at begge parter kan vurdere, om Atheneskolen er det rigtige valg for barnet.

Vores beslutning om optagelse sker ud fra en samlet vurdering af jeres barns sociale og faglige trivsel på skolen.


Ventelisten

I kan opskrives på vores venteliste uden forudgående test. Anciennitetsdatoen på ventelisten er den dato, hvor vi registrerer betalingen af ventelistegebyret på 500 kr. Husk derfor barnets navn på indbetalingen.

Sådan gør I

  • Aftal et intromøde med skoleleder Jeppe Lilholt, hvor I får en rundvisning på vores skole
  • Send ansøgningsskema til kontor@atheneskolen.dk
  • Indbetal ventelistegebyr på 500 kr. på 5332-0246850 (Arbejdernes Landsbank)
  • Få lavet WISC-test og send den til kontor@atheneskolen.dk
  • Vi indkalder jer til en samtale
  • Vi aftaler en besøgsdag på skolen
  • Vi aftaler to ugers prøveforløb
  • Ved optagelse betaler I et depositum på 3 måneders skolepenge, som tilbagebetales, når eleven går ud af skolen