Bestyrelse

Andrea Staunsholm

Formand

Jeg gik ind i bestyrelsesarbejdet for at støtte op om skolen og sikre dens videre udvikling og har nu været formand siden 2017. Jeg mener, at det er vigtigt, at der findes skoler som Atheneskolen, der er skabt til at give højtbegavede børn en udviklende skolegang, da de ofte bliver overset eller taget for givet på almindelige skoler. Det ER en gave at være højtbegavet, men kun hvis der er engagerede lærere, der forstår at motivere og undervise – og mindst lige så vigtigt; andre børn man kan spejle sig i. Hvis børnene ikke bliver udfordret fagligt og mødt af ligesindede, kan de blive demotiverede, føle sig forkerte eller på anden måde komme i klemme. Min drøm for skolen er, at alle forældre til højtbegavede i fremtiden kigger her først, så flere højtbegavede børn kan få et fantastisk skoleliv.

Maz Spork

Næstformand

Atheneskolen har, som alle skoler og virksomheder, brug for at udvikle sig. Min opgave i skolebestyrelsen er at tage et medansvar for den udvikling, som skal sikre flere højtbegavede børn muligheden for en fantastisk skolegang. Min baggrund er datalogi, og jeg beskæftiger mig med entreprenørskab og innovation i store virksomheder. Jeg tror på faglighed, tværfaglighed og på, at fremtiden tilhører de kreative nørder.

Heidi Torm

Forældrerepræsentant

Som forælder til to drenge, der har haft deres skolegang på Atheneskolen, kender jeg til de forskellige klassetrin på skolen og er glad for den ballast - fagligt og socialt - mine børn har fået med herfra. Det gode arbejde vil jeg gerne være med til at styrke, og derfor har jeg i en periode nu været med i forælderbestyrelsen. Det er vigtigt for mig, at både skolens elever, medarbejdere og forældre oplever at være trygge ved og glade for den skole, de har valgt. Derfor er arbejdet i forælderbestyrelsen ikke fokuseret på egne mærkesager, men handler om at skabe gode forhold for alle de tre målgrupper

Sandra Viig Seitzberg

Forældrerepræsentant

Jeg har siden vinteren 2018 været aktiv i bestyrelsen på skolen, fordi jeg brænder for hele tiden at gøre skolen bedre. Jeg oplever, at jeg kan bidrage i bestyrelsen med min økonomiske forståelse, ledersparring og ønsker at sætte endnu mere fokus på vores børns muligheder for fysisk aktivitet. Bare fordi man er brainy og lidt nørdet, behøver man ikke også være inaktiv. Jeg er derfor enormt glad og stolt over det vi er lykkes med i forhold til underetagen og det nye boldbur, som netop lægger op til mere aktivitet - og mener at vi kan inddrage forældrene og private virksomheder endnu mere i den videre udvikling af skolen. Derudover har jeg en masse viden omkring GDPR, fremtidens teknologier fx 3D print, smarte løsninger og IA, udvikler selv lidt apps.

Mette Møller Jensen

Forældrerepræsentant

Med tre børn på Atheneskolen er jeg glad for at se den super gode udvikling, skolen er i gang med. Der er stort fokus på dannelse og sociale kompetencer og mindre på karakterer og testresultater. Den linje vil jeg meget gerne bidrage til at holde fast i ved at sidde i skolens bestyrelse. Og så er det vigtigt for mig, at skolen for både elever, forældre og lærere er et positivt tilvalg, som hver dag giver glæde, udvikling og værdi.

Louise Strøyberg

Forældrerepræsentant

Jeg har som engageret forælder fulgt skolens udvikling de sidste syv år, og synes at tiden er inde til at jeg hjælper med at give lidt tilbage, ved at bidrage til at holde den rigtig gode linie skolen har nu.

Mikael Elkan Clausen

Forældrerepræsentant

Jeg har ønsket at være med i bestyrelsen for at støtte skolens generelle arbejde for vores børn samt at kunne sætte særligt fokus på it, pædagogik og samarbejde med forældre og skolens omgivelser. Jeg støtter at skolen dyrker den enkeltes evner og rækkevidde, men også at børnene skal have den indsigt og rummelighed, som de ikke nødvendigvis har mødt andre steder.

Jeppe Lilholt

Tilforordnet

Jeanette Schalburg Knudsen

Tilforordnet

Gre Stensgaard

Medarbejderrepræsentant