Bestyrelse

Andrea Staunsholm

Formand

Maz Spork

Næstformand

Heidi Torm

Forældrerepræsentant

Sandra Viig Seitzberg

Forældrerepræsentant

Mette Møller Jensen

Forældrerepræsentant

Louise Strøyberg

Forældrerepræsentant

Mikael Elkan Clausen

Forældrerepræsentant

Jeppe Lilholt

Tilforordnet

Jeanette Schalburg Knudsen

Tilforordnet

Gre Stensgaard

Medarbejderrepræsentant