Årsplan for Tysk i 9. klasse2021

Overordnede mål for undervisningen

OVERORDNEDE MÅL FOR UNDERVISNINGEN

Tyskundervisningen er emnebaseret og sigter til at styrke elevernes tyske sproglige komptence og kendskab til tysk kultur.
I centrum for undervisningen står arbejdet med elevernes interkulturelle kommunikative komptence - altid med et blik på Tyskland i forhold til Danmark.
Emnerne tager afsæt i elevernes egen livsverden og har fokus på det tyske samfund og den tyske kultur.

 Årets emner

ÅRETS EMNER

Vi vil gennemgå emner, som eksempelvis: Medien, Deutsche Kultur und Geschichte, Schule und Arbeit, og Freizeit (Jung sein).

 Arbejdsmetoder og -former

ARBEJDSMETODER OG -FORMER

Eleverne vil arbejde både individuelt, parvis og i grupper. De vil blive introduceret for flere forskellige Cooperative Learning-strukturer som quiz og byt, dobbeltcirkler, par på tid og find én, der. Strukturerne sikrer at mange elever kan være mundtligt og/eller skriftligt aktive samtidig, og de styrker elevernes sociale samspil og evne til at arbejde sammen. Undervisningen foregår i øget grad på tysk, så eleverne vænnes til at lytte og forstå tysk tale, dog med simultanoversættelse, så alle elever kan følge med.

 Bøger, materialer m.m.

BØGER, MATERIALER M.M.

Der arbejdes med tekster, lytteøvelser, film, serier podcast og sange. Der trækkes på materiale fra bøgerne Der Sprung og Du bist dran, samt fra tyskportalerne fra Clio, Gyldendals Portal og Alinea. Derudover benyttes autentiske tyske tekster såsom nyhedsartikler. Der vil i undervisningen gøres brug aktiviteter som flashcards, memory-spil, rollespil, præsentationer og sang for at styrke elevernes aktive brug af tysk, ligesom de vil skulle arbejde med skrivning og præsentationer i hæfte og på computer. Der arbejdes med kontekstualiseret grammatik og bevidst med grammatik i arbejdsbogen Skriftlig tysk for 8-10. klasse. Grammatikken indarbejdes i emnerne i form af ’chunks’, hvor eleverne lærer sproget gennem faste ordsammensætninger. Eleverne skal desuden træne brugen af Gyldendals online ordbog, og det er derfor vigtigt, at eleverne medbringer computer til brug i undervisningen.