Årsplan for Etik i 4. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Formålet med undervisningen er at opøve elevernes evne til at argumentere og reflektere over egne og andres tanker, at det skal hjælpe dem i deres dannelsesproces mod at blive fordomsfrie, rummelige og fællesskabsorienterede individer.

Årets emner

Udgangspunktet for undervisningen vil være samtaler af eksistentiel og filosofisk karakter. Vi vil tage udgangspunkt i emner der berører børnenes hverdag såsom venskaber, kammeratskab, mobning, næstekærlighed, men også mere alvorlige emner som liv og død, godt og ondt, fordomme og kønsstereotyper - og hvad der ellers interesserer og optager børnene. Dette er i høj grad børnenes eget fag hvor vi kan beskæftige os med de tanker og idéer de har på hjerte. Vi vil også beskæftige os med "sociale medier" og diskutere hvordan man passer på sig selv og hinanden i den digitale verden. Vi vil også beskæftige os med religionens rolle og indflydelse på dagliglivet i Danmark og verden. Mangfoldighed og rummelighed skal være i højsædet for deres forståelse for både hinanden og resten af verden. Vi skal tale om velgørenhed og interesseorganisationer. De skal bagefter i små grupper danne deres egne fiktive interesseorganisationer - og præsentere dem for klassen og se om de kan hverve medlemmer, altså overbevise klassekammeraterne om deres ideer. Vi vil, såfremt børnene skønnes modne til det i sidste halvdel af året, læse og diskutere "Den lille prins" af Antoine de Saint-Exupéry.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningsmetoderne vil veksle mellem diskussioner, drama, gruppearbejde samt skriftlige opgaver af mindre omfang.

Andet

Ret til ændringer forbeholdes.