Årsplan for Historie i Blæksprutter

Overordnede mål for undervisningen

Formålet med undervisningen er først og fremmest at vække og stimulere elevernes nysgerrighed for faget. Derudover at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv. Undervisningen skal styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. Undervisningen tilrettelægges under iagttagelse af "Fælles Mål".

Årets emner

Undervisningen vil tage udgangspunkt i danmarkshistorien, i år med hovedvægt på stenalderen og bronzealderen.

Arbejdsmetoder og -former

Arbejdsformen er fortælling, oplæsning, egen læsning og fordybelse i et emne, mindre skriftlige opgaver og fremlæggelser for klassen.

Andet

Ret til ændringer forbeholdes.