Årsplan for Etik i Blæksprutter

Overordnede mål for undervisningen

Formålet med undervisningen er at opøve elevernes evne til at argumentere og reflektere over egne og andres tanker, at det skal hjælpe dem i deres dannelsesproces mod at blive fordomsfrie, rummelige og fællesskabsorienterede individer.

Årets emner

Udgangspunktet for undervisningen vil være samtaler af eksistentiel, religiøs og filosofisk karakter. Vi vil tage udgangspunkt i emner der berører børnenes hverdag såsom venskaber, kammeratskab, mobning, næstekærlighed, undskyldninger, superhelte (man kan være superhelt i sit eget og andres liv), men også mere alvorlige emner som tro, liv og død, godt og ondt - og hvad der ellers interesserer og optager børnene. Dette er i høj grad børnenes eget fag - hvor vi kan beskæftige os med de tanker og idéer de har på hjerte. Faget skal tillige bidrage til et godt og trygt klassemiljø - hvor de får øje på hinanden og lærer sider af hinanden som de måske ikke kendte. Mangfoldighed og rummelighed skal være i højsædet for deres forståelse for både hinanden og resten af verden.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningsmetoderne vil veksle mellem diskussioner, drama og gruppearbejde.

Andet

Årsplanen er ikke udtømmende - og ret til ændringer forbeholdes.