Årsplan for Dansk i Blæksprutter

Overordnede mål for undervisningen

”Fælles mål”, veksler mellem fælles klasseundervisning og individuel undervisning og opgaveløsning.

Årets emner

Vi arbejder med læsning både in plenum og individuelt med bøger valgt af børnene efter sværhedsgrad og interesse - således elevernes læsefærdigheder udvikles og interessen for selv at læse bøger øges. Oplæsning trænes med udgangspunkt i tekster fra bogsystemerne hhv. ”Den første læsning” og ”Den sikre Læsning”. Der lægges vægt på at læse forskellige genrer efterhånden som børnenes læsekompetencer udvikles. Derudover udvikles børnenes tekstforståelse - og deres analytiske evner stimuleres via oplæsning og diskussion af udvalgte tekster. Stavning/grammatik træner vi på mange måder og niveauer – i det hele taget lægges der vægt på at børnene skriver, digter, rimer og fjoller med sproget - så de efterhånden udvikler sikre stavekompetencer og bliver fortrolige med at bruge det skrevne ord som middel til at udtrykke følelser, tanker og idéer. Skrivning trænes bl.a. ved at eleverne skriver historier og løser forskellige skriftlige opgaver, både in plenum, i grupper og selvstændigt. Efterhånden som skrivefærdighederne udvikles, stilles der større krav til retskrivning og tegnsætning for den enkelte elev. Generelt har eleverne svært ved at automatisere håndskriften og er her ofte bagud i forhold til deres høje kognitive niveau.

Arbejdsmetoder og -former

Elevernes danskfaglige forudsætninger på dette hold spænder fra elever der læser og skriver på begynderniveau til elever der læser og skriver flydende. Undervisningsdifferentiering er i høj grad en naturlig del af tilrettelæggelsen af undervisningen. Skriftlige opgaver fremlægges som udgangspunkt for klassen. Dette styrker elevernes motivation og selvtillid samt træner dem i at benytte kropssprog, stemme og mimik som udtryksmidler. (Opgaver fremlægges kun i forståelse med eleven; det er naturligvis vigtigt de føler sig trygge og at der tages fornødne individuelle hensyn). Vi veksler mellem at lægge vægt på den kreative skriveproces og det skrivetekniske/grammatiske. Børnene får læst højt, både fra bøger jeg vælger - og fra bøger vi vælger i fællesskab. Vi har ind i mellem projekter hvor børnene hver især skal sætte sig ind i et emne og fremlægge deres nye viden for klassen. Derudover kommer børnene med idéer til undervisningsforløb/emner og får i en vis udstrækning medbestemmelse. Desuden spiller vi stavstikbold, skattejagt og hvad vi ellers finder på af sjove og lærerige lege! Kreative arbejds- og udtryksformer inddrages via farvelægning, tegning og dramatik - ligesom fantasi og kreativ tankegang fordres og fodres på mange forskellige måder. Skriftlige opgaver fremlægges som udgangspunkt for klassen. Dette styrker elevernes motivation og selvtillid samt træner dem i at benytte kropssprog, stemme og mimik som udtryksmidler. (Opgaver fremlægges kun i forståelse med eleven; det er naturligvis vigtigt de føler sig trygge og at der tages fornødne individuelle hensyn). Vi veksler mellem at lægge vægt på den kreative skriveproces og det skrivetekniske/grammatiske. Børnene får læst højt, både fra bøger jeg vælger - og fra bøger vi vælger i fællesskab. Vi har ind i mellem projekter hvor børnene hver især skal sætte sig ind i et emne og fremlægge deres nye viden for klassen. Derudover kommer børnene med idéer til undervisningsforløb/emner og får i en vis udstrækning medbestemmelse. Desuden spiller vi stavstikbold, skattejagt og hvad vi ellers finder på af sjove og lærerige lege! Kreative arbejds- og udtryksformer inddrages via farvelægning, tegning og dramatik - ligesom fantasi og kreativ tankegang fordres og fodres på mange forskellige måder.

Bøger, materialer m.m.

Vi arbejder bl.a. i håndskrivningsbøger af Christian Klemens, Maj Rørup og de håndskrivningsbøger der hører til systemet ”Den Første Læsning” og benytter os desuden af systemerne "Den Første Læsning" samt "Den Sikre Læsning" fra Alinea.

Andet

Årsplanen er på ingen måde udtømmende - og ret til ændringer forbeholdes!