Årsplan for Etik i Delfiner

Overordnede mål for undervisningen

Formålet med undervisningen er at opøve elevernes evne til at argumentere og reflektere over egne og andres tanker, at det skal hjælpe dem i deres dannelsesproces mod at blive fordomsfrie, rummelige og fællesskabsorienterede individer.

Årets emner

Udgangspunktet for undervisningen vil dels være samtaler af eksistentiel og filosofisk karakter, med udgangspunkt i emner der berører børnenes hverdag såsom venskaber, kammeratskab, mobning, næstekærlighed, retfærdighed, men også mere alvorlige emner som tro, liv og død, godt og ondt – og hvad der ellers interesserer og optager børnene. Dette er i høj grad børnenes eget fag hvor vi kan beskæftige os med de tanker og idéer de har på hjerte.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningsmetoderne vil veksle mellem diskussioner, elevoplæg, dramatisering, gruppearbejde samt skriftlige opgaver af beskedent omfang.

Andet

Ret til ændringer i årsplanen forbeholdes.