Årsplan for Fysik/Kemi i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi. Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi. Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen. Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi.

Årets emner

Atomets opbygning og Det periodiske System, ioner, kovalente bindinger, organisk kemi, fedtstoffer, kulhydrater, og proteiner og solsystemet.

Arbejdsmetoder og -former

Forum, gruppearbejde og individuelt