Årsplan for Fysik/Kemi i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Eleven kan designe, gennemføre og evaluere undersøgelser i fysik/kemi. Eleven kan anvende og vurdere modeller i fysik/kemi. Eleven kan perspektivere fysik/kemi til omverdenen. Eleven kan kommunikere om naturfaglige forhold med fysik/kemi.

Årets emner

Adskillelse, filtrering og opløselighed Atomets opbygning og Det periodiske system Elektricitet Vand: lufttryk, vanddamp, overfladespænding og saltvandgrundvand, tilstandsformer

Arbejdsmetoder og -former

Forum, gruppearbejde og individuelt