Årsplan for Matematik i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed. Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik.

Årets emner

Ligninger, variable, algebra, kvadratsætninger, brøker, potensregneregler, statistik og sandsynlighedsregning, talfølger

Arbejdsmetoder og -former

Forum, gruppearbejde og individuelt