Årsplan for Tysk i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Tyskundervisningen er emnebaseret og sigter til at styrke elevernes tyske sprog og kendskab til tysk kultur. I centrum for undervisningen står arbejdet med ordforråd og grammatik, og altid med et blik på Tyskland i forhold til Danmark. Emnerne tager afsæt i elevernes livsperspektiv og har fokus på det tyske samfund og den tyske kultur.

Årets emner

Vi vil gennemgå emner, som eksempelvis: Ferien und Urlaub machen Deutsche Bundesländer und Großstädte Deutsche Musik Das multikulturelle Berlin Das Leben in DDR Österreich und die Schweiz Deutsches Essen Sport und Freizeit Feste und Feiertage

Arbejdsmetoder og -former

Eleverne vil arbejde både individuelt, med sidemakker og i grupper. De vil blive introduceret for flere forskellige Cooperative Learning-strukturer som quiz og byt, dobbeltcirkler, par på tid og find én, der. Strukturerne sikrer at mange elever kan være mundtligt og/eller skriftligt aktive samtidig, og de styrker elevernes sociale samspil og evne til at arbejde sammen. Undervisningen foregår i øget grad på tysk, så eleverne vænnes til at lytte og forstå tysk tale, dog med simultanoversættelse, så alle elever kan følge med.

Bøger, materialer m.m.

Der arbejdes med tekster, lytteøvelser, film, podcast og sange fra bøgerne Der Sprung og Du bist dran, samt fra tyskportalerne fra Clio og Alinea. Derudover vil der i undervisningen gøres brug aktiviteter som flashcards, memory-spil og sang for at styrke elevernes aktive brug af tysk, ligesom de vil skulle arbejde med skrivning og præsentationer i hæfte og på computer. Der arbejdes med grammatikken i arbejdsbogen Skriftlig tysk for 7.-8. klasse, samtidig med grammatikken indarbejdes i emnerne i form af ’chunks’, hvor eleverne lærer sproget gennem faste ordsammensætninger. Eleverne skal desuden træne brugen af Gyldendals online ordbog, og det er derfor vigtigt, at eleverne medbringer computer til brug i undervisningen.