Årsplan for Matematik i Matematik KFE

Overordnede mål for undervisningen

Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Eleverne skal i faget matematik udvikle matematiske kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer i deres aktuelle og fremtidige daglig-, fritids-, uddannelses-, arbejds- og samfundsliv. Faget matematik skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en historisk, kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Udover de ovenstående fælles mål, så vil vi på Atheneskolen give en særlig vinkel på følgende kompetencemål: Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer med matematik. Eleven kan anvende reelle tal og algebraiske udtryk i matematiske undersøgelser. Eleven kan forklare geometriske sammenhænge og beregne mål. Eleven kan vurdere statistiske undersøgelser og anvende sandsynlighed.

Årets emner

Timerne vil tilpasses elevernes behov, med skiftesvis repetition og faglig fordybelse. Vi skal arbejde med følgende emner: Multiplikation og division, uden hjælpemidler. Procentregning og omskrivning Decimaltal og brøkregning Reduction og Variable Ligninger og Koordinatsystemer Funktioner og proportionalitet Trigonometri Potenser, rødder og kvadrattal Geometri, areal og rumfang Massefylde og målestoksforhold Statistik, sandsynlighed og økonomi. Yderligere information kan findes i fagbeskrivelserne.

Arbejdsmetoder og -former

Se fagbeskrivelsen

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

Der vil arbejdes med problemløsning i meget grundlæggende stil. Her vil der fokuseres på orden, struktur og opstilling, men også kommunikation. I den forbindelse vil den første aflevering være en decideret blækregning som skal skrives ind med kuglepen. Som året skrider frem vil vi gradvist overgå til digitale virkemidler. Vi vil køre deciderede forløb omkring Poker, Hustegninger, Økonomi og Computerspil