Årsplan for Kunst i 4. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Årsplan Kunst 3. klasse Periode: 2019/2020 Team / lærer: Michael Kjøbek Undervisningen i kunst i 3. klasse tager udgangspunkt i elevernes individuelle evner og idéer. Alle forløb slutter med en selvvalgt produktion, hvor mine udspil har tjent som læring i teknikker, genrer og inspiration. Der er "luft" i årsplanen hvis vil bruge ekstra tid til nogle af emnerne eller vi bliver inspireret undervejs. Der vil desuden være fokus på processen fra brainstorm til færdigt produkt

Årets emner

Jeg har planlagt følgende forløb i kunst med hovedvægten på emnet kulturer og kunst Totempæl kendt fra de nordamerikanske indianere Vi laver i små̊ grupper stykker af totempælen og sætter den til sidst sammen og samler den Læringsmål: -Eleverne kan samarbejde om at idéudvikle og tegn. -Eleverne har kendskab til skulpturer og de materialer, de kan fremstilles i. -Eleverne kan fortælle om totempælen og beskrive deres del. ”Farvernes magi” Vi har basis farvelære og lære hvordan man blander farver ud fra farverne rød, gul og blå Læringsmål: -Eleverne får kendskab til hvordan farver kan skabes af andre farver, og hvordan at man kan bruge sin viden om farvelære til blande de farver man har brug for. Prik malerier kendt fra Australien Aboriginal prik maleri kan betragtes som en urkulturs pixelart, hvorved at vi vender tilbage til en oprindelig og ”analog” udtryksform som har rødder tilbage i en helt anden kultur. Eleverne skal selv tegne og male med tusser og akrylfarve. Læringsmål: -Eleverne får kendskab til hvordan billeder kan skabes at prikker og på afstand skabe en helhed Tegneserier Vi lærer processen omkring det at lave en tegneserie, og taler om den japanske Manga tradition og den traditionelle tegneserie som alle kender fra blandt andet Anders And. Læringsmål: -Eleverne kan laver deres egen historie -Eleverne kan tegner deres egen tegneserie med blyant og farvelægger med forskellige typer af farver, samt bruge deres viden om farvelære Fabeldyr Vi finder ud af hvad et fabeldyr er og i hvilke kulture at man kan finde fabeldyr som eksempelvis i det gamle Egypten. Vi bruger vores fantasi og skaber vores egne fabeldyr. Til slut i forløbet maler eller tegner eleverne et fabeldyr efter eget valg i materialer. Læringsmål: -Eleverne kan tegne et fabeldyr -Eleverne kan begrunde deres farvevalg. Linoleumstryk Vi vil arbejde grafik i form af linoleumstryk med en enkelt farve, og lære at tegne og tænke spejlvendt. Vi vil talt om trykteknik og hvad man kan brug tryk til. Læringsmål: -Eleverne kan skabe deres eget grafiks udtryk og kan arbejde spejlvendt -Eleverne kan lave 3 grafiske tryk Skulpturer af træ Et forløb hvor vi arbejder i træ og skaber vores egne skulpturer, ved hjælp af almindelige håndværktøjer som eksempelvis hammer, sav og kniv. Der tages udgangspunkt i den totempæl som startede med at tegne i starten af året, og undersøger hvad man lave af træ når vi snitter og saver osv. Læringsmål: -Eleverne kan anvend almindeligt håndværktøjer som hammer, sav og kniv -Eleverne kan beskrive deres værk og historien omkring den. Ud over forløbene skal vi naturligvis male fastelavnstønder, lave halloween og påskepynt....og måske gaver til jul. Ret til ændringer forbeholdes, da der i arbejdet med børn skal være plads til kreativitet og spontanitet.

Arbejdsmetoder og -former

Vi arbejder i grupper såvel som individuelt.