Årsplan for Historie i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Vi vil som minimum følge Fælles Mål i historie

Årets emner

Vi begynder med et forløb om Renæssancen hvor vi skal se på udviklingen i Europa og Danmark. Her skal vi blandt andet undersøge Reformationens betydning for de sociale forhold i Danmark som hospitals- og fattigvæsen. Vi skal naturligvis også beskæftige os med Christian 4, om hekseforfølgelse, Svenskekrigene og Den Westfalske Fred. Derefter skal vi arbejde med et forløb om Enevælden i Danmark og Europa, om kolonier og trekantshandel, og til sidst skal vi beskæftige os med oplysningstiden i Danmark.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningen vil forgår som klasseundervisning, gruppearbejde og elevoplæg. Der vil blive lagt vægt på arbejdet med historisk metode og kildearbejde, kronologi og historiebrug.

Bøger, materialer m.m.

Jens Aage Poulsen: Det historiske Overblik, Gyldendal www.danmarkshistorien.dk - udgivet af Aarhus Universitet Historien om Danmark, DR Liv i Renæssancen, DR Nikolaj Arcel: En kongelig affære, 2012

Ekskursioner (kan ændres løbende)

I marts skal vi på lejrskole til Ribe, hvor vi bl.a. skal se på Reformationen og andre af de emner vi har beskæftiget os med i historie

Fællesfaglige forløb

Forløb om Reformationen sammen med Kristendomskundskab.