Årsplan for Historie i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Undervisningen vil som minimum følge Fælles Mål i historie

Årets emner

I 8. klasse begynder vi med at se på oplysningstidens tanker og disses betydning for udviklingen i verden - primært USA og Frankrig. Vi skal efterfølgende se på oplysningstidens indflydelse i Danmark, og Danmarks udvikling i løbet af 1800-tallet. Fokuspunkter vil være Den amerikanske uafhængighedskrig, Den franske revolution, Stavnsbåndets ophævelse, De slesvigske krige, Grundlovens indførelse, kampen for bedre sociale vilkår med slaget på Fælleden, arbejderbevægelsens fremmarch, kvindernes stemmeret m.m. I foråret vil vi arbejde med Imperialismen, 1. Verdenskrig og den russiske revolution. Undervisningen har til hensigt at give eleverne et kronologisk overblik over væsentlige begivenheder i Danmarks- og Verdenshistorien, og fokuserer på sammenhængen mellem Danmark og omverdenen. Eleverne skal lære at arbejde med historiske kilder og forstå årsagssammenhænge i den historiske udvikling. Hvor det er muligt, vil der blive inddraget spillefilm og dokumentarudsendelser for at give eleverne en anden oplevelse af historieundervisningen.

Arbejdsmetoder og -former

Som grundbog vil vi benytte Det historiske overblik (Gyldendal). Til bogen knytter sig en hjemmeside med forskellige opgaver. Det historiske overblik gennemgår Danmark og verden fra de ældste tider og frem til vor tid. Bogen er bygget op omkring temaerne fra UVM’s Historiekanon. Undervisningen vil forgå som klasseundervisning, gruppearbejde og elevfremlæggelser

Bøger, materialer m.m.

Jens Aage Poulsen: Det historiske overblik (Gyldendal) Jens Aage Poulsen: Vejen mod Europa Rønn & Brinckmann: Historie - Kilder til kanonen (Go Epoke) www.danmarkshistorien.dk – udgivet af Aarhus Universitet Rigsarkivet Arbejdermuseet Sofia Coppola: Marie Antoinette, 2006 Jørgen Pedersen: Plads til os alle, 1998 Delbert Mann: Intet nyt fra Vestfronten, 1979 Richard Attenborough: Gandhi, 1982

Ekskursioner (kan ændres løbende)

I marts 2021 skal vi på lejrskole til Ribe.