Årsplan for Engelsk i 4. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Faget følger fælles mål som et minimum.

Årets emner

Show & tell, grammar and language, magic tiles, christmas, nursery rhymes, Curious George.

Arbejdsmetoder og -former

3. klasse og delfinerne har hold-deling i engelsk. På mit hold i 3. klasse arbejdes der med mundtlighed og undervisningen foregår primært på engelsk. Dansk bruges kun til grammatik, alt andet foregår på engelsk. Dette er med til at styrke elevernes selvtillid og får dem til at springe ud i at bruge sproget. Der vil være højtlæsning, stavning, skrivning, sang (hvis muligt grundet corona) og tegning (tegneserier) i løbet af skoleåret.