Årsplan for Matematik i Delfiner

Faget følger fælles mål.

Multiplikation og division, måling, spejling/flytning, areal og omkreds, sandsynlighed, variable, hovedregning.

Et emne introduceres via tavleundervisning med opgaver stillet på tavlen. Når emnet er gennemgået, sættes klassen fri til at løse opgaver på en måde, der virker bedst for dem. Flere emner indeholder undersøgende matematik, hvor eleverne på egen hånd skal undersøge et emne, som samles op til sidst og observationer diskuteres i plenum. Der bliver trænet hovedregning via korte øvelser og lege. De skal spille matematikstikbold med blandede opgaver, spille 64-felter, hvor de selv skal finde på opgaver til hinanden og leges bumleg.