Årsplan for Historie i 9. klasse2021

Overordnede mål for undervisningen

Som minimum følges Fælles Mål i Historie

Årets emner

I 9. klasse skal vi arbejde med tiden fra 1920 og frem til vor tid. Som grundbog vil vi benytte Vejen mod Europa (Gyldendal) og arbejde med temaerne: Demokrati eller diktatur, Besættelsen, Den kolde krig, Ungdomsoprøret, Drømmen om Europa og Kampen for ligestilling. Undervisningen har til hensigt at give eleverne et kronologisk overblik over væsentlige begivenheder i Danmarks- og Verdenshistorien og fokuserer på sammenhængen mellem Danmark og omverdenen. Vi vil endvidere benytte os af Historie - Kilder til kanonen (Go Epoke) samt andet kildemateriale fra bl.a. Rigsarkivet, Københavns Stadsarkiv og danmarkshistorien.dk, som er udgivet af Aarhus Universitet. Eleverne skal igennem hele året arbejde med historisk metode og kildekritik, og vi vil derfor benytte andre materialer som avisartikler, taler, spillefilm, dokumentarudsendelser, malerier, karikaturtegninger, pressefotos m.m. Vi skal bl.a. se følgende film: Uddrag af Leni Riefenstahl: Triumph des Willens, Suvi Andrea Helminen: Theresienstadt - danske børn i nazistisk fangenskab, Ole Christian Madsen: Flammen og Citronen, von Donnersmarck: De andres Liv. En del af undervisningen vil også foregå som elevoplæg, som forberedelse til en eventuel afgangsprøve i Historie.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningen vil foregå som klasseundervisning, gruppearbejde og elevoplæg. Der vil blive fokus på kildearbejde og historisk metode samt kronologi og historiebrug.

Bøger, materialer m.m.

Jens Aage Poulsen: Vejen mod Europa (Gyldendal) Rønn & Brinckmann: Historie - Kilder til kanonen (Go Epoke) Rigsarkivet Københavns Stadsarkiv www.danmarkshistorien.dk - udgivet af Aarhus Universitet. Arbejdermuseet Leni Riefenstahl: Triumph des Willens, 1935 Suvi Andrea Helminen: Theresienstadt - danske børn i nazistisk fangenskab, 2009 Ole Christian Madsen: Flammen og Citronen, 2008 Florian H. von Donnersmarck: De andres Liv, 2006

Ekskursioner (kan ændres løbende)

I foråret skal vi på studierejse til Berlin, hvor vi naturligvis vil følge op på en del af undervisningen om 2. verdenskrig og Den kolde krig. Der skal vi bl.a. besøge Det jødiske museum, koncentrationslejren Sachsenhausen, stasifængslet Hohenschönhausen og Det olympiske stadion.

Fællesfaglige forløb

Der vil være tværfaglige forløb med især dansk, når det er muligt. Fx i forbindelse med Danmarks besættelse.