Årsplan for Historie i 4. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Faget følger fælles mål.

Årets emner

Det gamle Egypten, Det antikke Grækenland og Romerriget.

Arbejdsmetoder og -former

Der arbejdes primært med tavleundervisning, hvor eleverne kan stille spørgsmål undervejs. Klassen tager noter undervejs og får enkelte småopgaver i løbet af året; skab en gud, hvordan ville du regere som barnekonge osv.