Årsplan for Historie i 3. klasse

Faget følger fælles mål.

Det gamle Egypten, Det antikke Grækenland og Romerriget.

Der arbejdes primært med tavleundervisning, hvor eleverne kan stille spørgsmål undervejs. Klassen tager noter undervejs og får enkelte småopgaver i løbet af året; skab en gud, hvordan ville du regere som barnekonge osv.