Årsplan for Historie i 4. klasse

Faget følger fælles mål og historiekanon.

Kronologi, kildekritik, istid, jægerstenalder, bondestenalder, bronzealder, jernalder og vikingetid.

Historieundervisningen er delt ind i faste emner med faste arbejdsformer. Tidsperioden gennemgås i plenum ved tavlegennemgang. Der læses tekster om perioden og svære ord gennemgås. Herefter diskuteres perioden i plenum. Klassen arbejder i grupper om perioden, hvor de finder mere viden. Denne viden samles til et PowerPoint om perioden og der udvælges tre grupper til fremlæggelse.