Årsplan for Dansk i 5. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Fælles mål i dansk følges som et minimum.

Årets emner

Tegnsætning, litteraturanalyse, skrivning af tekster, sprog og udtryk, stavning, grammatik, læsning, genreskrivning

Arbejdsmetoder og -former

Vi arbejder ugentligt med stavning og grammatik, hvor eleverne kan vælge blandt et udvalg af opgaver og arbejdsformer. Vi vil i løbet af året arbejde med tekstanalyse i grupper og i plenum, skriveforløb af varierende længder, dagens udtryk, hvor eleverne skal gætte, hvad et udtryk betyder ud fra tre svarmuligheder. Der bliver makkerlæsning, gruppelæsning og fremlæggelser. Klassen skal fremlægge tekster, som de selv har skrevet, dramatisere udvalgte tekster og analysere korte uddrag.