Årsplan for Engelsk i 9. klasse2021

Overordnede mål for undervisningen

So minimum følges Fælles Mål i Engelsk

Årets emner

I 9. klasse skal vi i løbet af året arbejde med 4-6 forskellige temaer. Foreløbig er der planer om at arbejde med temaerne: Titanic and the Edwardian Era, The US Election, Australia og The 1960s. Kultur og Samfund: Med udgangspunkt i disse temaer vil vi undersøge historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i engelsksprogede lande med hovedvægten på USA og Storbritannien, men der skal også indgå temaer om andre engelsksprogede lande. Ud over tekstmateriale vil undervisningen også benytte sig af film, musik og andet, som knytter sig til de valgte temaer. Eleverne skal bl.a. se Titanic, The Butler, The US vs. John Lennon og Rabbit Proof Fence. Skriftlig fremstilling: I løbet af året skal eleverne aflevere 4-5 stile på mellem 350 og 450 ord enten med relevans for de læste emner eller med udgangspunkt i ældre eksamensopgaver fra F9 og F10. Der vil desuden blive arbejdet med mindre oversættelsesopgaver med henblik på at øve mere præcise formuleringer. Grammatik: Relevante grammatiske emner bliver taget op jævnligt, her vil især benyttes øvelser fra Gyldendals: The Grammar (øvebog til gymnasiet). I løbet af forårssemestret skal eleverne til at arbejde med deres selvvalgte emne og begynde at finde materiale til deres eksamen.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningen foregår primært på engelsk, og det forventes, at eleverne deltager i diskussioner med baggrund i de læste emner. Derudover vil eleverne på skift skulle holde mundtlige fremlæggelser med henblik på at forberede sig til 9. klasses afgangsprøve.

Bøger, materialer m.m.

Axel Leonhardt and Thomas Rockwell: Titanic – Studies in the perfect Diaster www.engelsk.gyldendal.dk Protests in the 1960s http://www.lessonsite.com/ArchivePages/HistoryOfTheWorld/Lesson31/Protests60s.htm Conrad Kisch: Destination Australia James Cameron: Titanic, 1997 Lee Daniels: The Butler, 2013 David Leaf: The US vs. John Lennon, 2006 Doris Pilkington Garimara: Rabbit-Proof Fence, 2002 . The Grammar, Gyldendal