Årsplan for Dansk i 6. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Faget følger folkeskolens fælles mål som et minimum

Årets emner

Tegnsætning, skrivning af tekster, traditioner (jul), nordiske sprog, genreskrivning, lyrik, stavning og grammatik, højtlæsning, forfatterfokus; Astrid Lindgren.

Arbejdsmetoder og -former

Vi arbejder ugentligt med diktater og grammatikøvelser, hvor klassen kan vælge mellem flere typer af øvelser. Herudover arbejdes der med emnerne i løbet af året. Der er gruppearbejde, skriveforløb i varierende længder, fremlæggelser, makkerlæsning, korlæsning, dramatisering og arbejde med analyser. Elevernes ønsker til små emner indenfor de overordnede emner bliver inddraget, så længe det giver mening.