Årsplan for Samfundsfag i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Valget følger som minimum Fælles Mål i Samfundsfag

Årets emner

I samfundsfag i 8. klasse vil vi bl.a. arbejde med temaerne: Grupper og identitet, Familien, Retssystemet, Kulturforståelse, Grundloven og det politiske system, Pressens rolle osv. Det forventes at eleverne holder sig orienteret om politik og samfundsforhold via aviser og nyhedsudsendelser, og eleverne vil skiftes til at lave en samfundsfagsquiz med aktuelle nyheder. I november skal eleverne udarbejde en projektopgave som øvelse til 9. klasses obligatoriske projektopgave.

Arbejdsmetoder og -former

Vi vil lave forskellige øvelser; interviewteknik, udarbejde spørgeskemaer, arbejde med statistisk materiale m.m. En del af undervisningen vil foregå med elevoplæg, øvelser, rollespil og diskussioner.

Bøger, materialer m.m.

Som grundbog benytter vi Samfundsstudier (Gyldendal) og undervisningsplatformen www.samfundsfag.gyldendal.dk Desuden benyttes dokumentarfilm, artikler, taler, satiretegninger, fotos, spillefilm og meget mere.

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

I januar skal vi deltage i skolevalg for 8. og 9. klasser, som statsministeren udskriver den 17. januar. De næste tre uger skal eleverne arbejde med mærkesager og de politiske partier. Den 2. februar får vi besøg af de forskellige ungdomspartier, som skal afholde en paneldebat, og den 4. februar skal selv valget foregå.