Årsplan for Samfundsfag i 9. klasse2021

Overordnede mål for undervisningen

Vi følger som minimum Fælles Mål for Samfundsfag

Årets emner

Eleverne skal arbejde med samfundsfaglige problemstillinger som bl.a. Danmarks grundlov, Det politiske system, Kultur og identitet, Konflikter, Integration, Miljø, Medier, EU mm. I november skal eleverne arbejde med den obligatoriske projektopgave, som vil blive bedømt med en karakter og en skriftlig udtalelser, der vedlægges afgangsprøvebeviset. Det forventes at eleverne holder sig orienteret om politik og samfundsforhold via aviser og nyhedsudsendelser, derfor skiftes de til hver uge at komme med en quiz med 10 spørgsmål til den forrige uges begivenheder. I forårssemestret vil undervisningen blive mere rettet mod afgangsprøven, med forskellige prøveoplæg, hvor samfundsfaglige problemstillinger skal belyses ud fra et kildemateriale.

Arbejdsmetoder og -former

Vi vil lave forskellige øvelser bl.a. at arbejde i grupper, lave problemstillinger, interviewteknik, arbejde med statistisk materiale m.m. En del af undervisningen vil foregå med elevoplæg, øvelser, rollespil og diskussioner.

Bøger, materialer m.m.

Vi vil benytte grundbogen; Projekt Samfundsfag - Teori og metode (Gyldendal), samt www.samfundsfag.gyldendal.dk. Vi vil desuden benytte artikler, spillefilm, dokumentarfilm, sange, billeder, satiretegninger osv.

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

I januar skal vi deltage i skolevalg for 8. og 9. klasser, som statsministeren udskriver den 17. januar. De næste tre uger skal eleverne arbejde med mærkesager og de politiske partier. Den 2. februar får vi besøg af de forskellige ungdomspartier, som skal afholde en paneldebat, og den 4. februar skal selv valget foregå.