Årsplan for Dansk i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Vi følger som minimum Fælles Mål i Dansk

Årets emner

I 7. klasse vil vi begynde med et forløb om folkeviser og folkeeventyr. Eleverne skal arbejde med både ridder- og trylleviser og skal desuden omskrive Ebbe Skammelsøn til en moderne nyhedsartikel. I arbejdet med folkeeventyr skal eleverne i grupper arbejde med forskellige eventyr, som de efterfølgende skal fremlægge for klassen. Efter forløbet om Middelalderens tekster skal vi i gang med et forløb om Holberg og hans tid. Eleverne skal læse uddrag af Holbergs komedier samt læse nogle af hans epistler, desuden skal de se en optagelse af en af Holbergs komedier. I forårssemestret skal vi arbejde med et forløb om litteratur, der omhandler 2. verdenskrig. Vi skal læse digte, noveller og andet, der enten er skrevet under eller efter krigen, men har krigen som tema. Eleverne skal bl.a. læse Bjarne Reuters roman ’Drengene fra Sankt Petri’, ligesom vi også skal se Søren Kragh-Jacobsens filmatisering af romanen. Ud over litteraturarbejdet vil jeg introducere eleverne for de tre appelformer: etos, patos og logos. Eleverne skal prøve at se, hvordan disse bliver benyttet i bl.a. reklamer, taler og opinionsartikler. Derfor skal vi have et forløbe om reklamer, hvor de i grupper skal vælge en reklame, analysere den og fremlægge den for klassen. I løbet af året skal eleverne aflevere 5-6 stile med udgangspunkt i ældre FSA-opgaver. Formålet er, at de skal introduceres for forskellige genrer som novelle, nyhedsartikel, reportage, essay, øjenvidneberetning, kommentar osv. Eleverne skal desuden arbejde med diktater, læseprøver og forskellige grammatik-, tegnsætnings- og sprogøvelser. Formålet med danskundervisningen i 7. klasse er, at give eleverne så mange redskaber som muligt, så de er klar til de langt større krav, de vil møde i 8. og 9. klasse.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisning vil forgå som klasseundervisning, gruppearbejde og elevfremlæggelser.

Bøger, materialer m.m.

Vi vil benytte Kanon i Folkeskolen (Folkeviser-1870) fra Alinea og Imellem runer og romantik - litteraturhistorie med tekster fra 1000-1800 fra Alinea. Desuden benytter vi www.dansk.gyldendal.dk og www.clio.me.dk

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

Vi skal arbejde med et forløb, hvor klassens trivsel er i fokus. Til det brug skal vi bl.a. benytte materialer fra Red Barnet og Børnes vilkår.