Årsplan for Dansk i 9. klasse2021

Overordnede mål for undervisningen

Årsplanen følger som minimum Fælles Mål for faget dansk https://emu.dk//sites/default/files/2019-08/GSK-FællesMål-Dansk.pdf

Årets emner

Æstetiske tekster: I 9. klasse skal vi arbejde med litteratur i perioden fra 1900 til vor tid. Vi vil begynde med læse nogle af de forfattere, der indvarslede den ny tid i dansk litteratur. Her skal vi bl.a. arbejde med symbolisme, modernisme og ekspressionisme og læse digte af Baudelaire, Sophus Claussen, Emil Bønnelycke, Johannes V. Jensen og Tom Kristensen. Desuden skal vi arbejde med socialrealismen eller det folkelige gennembrud, som er samtidig men har en anderledes baggrund for deres litterære virke. Her skal vi især beskæftige os med Martin Andersen Nexø. Senere skal vi bl.a. arbejde med Karen Blixen, Tove Ditlevsen, Klaus Rifbjerg, Dan Turell og Michael Strunge. Som noget af det nyeste skal vi arbejde med et tema om Rap-tekster og et tema om Yahya Hassans digte. Spillefilm: I løbet af året skal eleverne arbejde med forskellige spillefilm bl.a. Bille August: Pelle Erobreren og Astrid Henning-Jensen: Barndommens Gade. Kortfilm: Vi skal også have et forløb om kortfilm, hvor eleverne både arbejder med at analysere kortfilm, og også selv skal arbejde med at lave film, hvor de benytter kortfilmens virkemidler i praksis. Værklæsning: Eleverne skal læse to romaner i 9. klasse: Den ene bliver Ina Bruhn "Min fucking familie", mens den anden endnu ikke er besluttet. Malerier: Igennem året vil vi også arbejde med billedanalyse af diverse malerier. Brugs- og fagtekster: Udover de æstetiske tekster skal eleverne også beskæftige sig med forskellige andre teksttyper som nyhedsartikler, reportager, klummer, essays mm. Pressefotos: Vi skal arbejde med billedanalyse af pressefotos. Reklamer: Vi arbejder med både trykte reklamer og reklamefilm. Skriftlige opgaver: Eleverne afleverer hvert semester ca. 3 danske stile ud fra forskellige opgaver bl.a. med udgangspunkt i ældre eksamensopgaver F9. Diktat: Eleverne laver hver måned en opgave i Retskrivning F9 Læsning: Eleverne laver hver måned en opgave i Læsning F9.

Arbejdsmetoder og -former

Undervisningen vil foregår med klassearbejde, gruppearbejde og elevfremlæggelser.

Bøger, materialer m.m.

Som grundbog vil vi benytte Kanon i folkeskolen (1870 – vor tid) fra Alinea og Litteraturhistorie med tekster bind 4 Moderne sider (1920-1970) og bind 5 Virkeligheden eksploderer (1970-2001) begge fra Alinea. Desuden bruger vi undervisningsportalerne www.dansk.gyldendal.dk og www.clio.me.dk Til forløbet om kortfilm benyttes bl.a. et undervisningsmateriale, som er udarbejdet af Station Next.

Fællesfaglige forløb

Når det giver mening, vil der være en del tværfaglige forløb med især historie. Så samtidig med at vi beskæftiger os med Danmarks besættelse i historie, vil vi læse tekster af danske digtere, som blev trykt i illegale blade eller blev udsat for tyskernes censur. Det er blandt andet tekster af Martin A. Hansen, Halfdan Rasmussen og Poul Henningsen. Vi skal også se filmatiseringen af Tage Skou-Hansens roman 'De nøgne træer', som godt nok først blev skrevet efter krigen, men bygger på Skou-Hansens egne oplevelser som modstandsmand.

Andet

Som øvelse til den mundtlige prøve i dansk skal eleverne op i en prøveeksamen i december. I Januar skal eleverne til terminsprøve i Retskrivning og Læsning samt Skriftlig Fremstilling.