Årsplan for Kunst i 9. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Følger Fælles Mål

Årets emner

-Henry Heerup (symboler og identitet) -Tegneteknik -Tucaner og vaskebjørne (tegning og akryl) -Linoleumstryk og snit (teknik og udtryk) -Farvelære -Trådmennesker med skyggeeffekt (skulptur) -Hverdagen som fotokunst - Corona som tema -Nylonstrømpeskulptur (skulptur) evt. også tapeskulpturer -Træet i -ismerne (træet som motiv i forskellige kunstgenrer) -Elevoplæg om selvvalgt kunstner samt parafrase -Performance art -Naturlig forvandling (tema)

Arbejdsmetoder og -former

Dialogbaseret samt instruerende undervisning - eleverne skal reflektere og diskutere materiale og motivvalg ved alle forløb. Der skal undersøges, iagttages, beskrives, fremlægges samt analyseres og fortolkes - eleverne skal øve sig i at sætte udstillinger op samt anvende de viste teknikker. Eleverne vil også lære teknikker, således at de kan vælge og anvende forskellige billedformer. De skal arbejde med at reflektere over egen produktion, valg, læring og udtryk ved småoplæg, gruppesnakke og individuelle snakke.

Ekskursioner (kan ændres løbende)

Tur i Louisiana, Statens museum for kunst og glyptoteket

Særlige forløb (lejrskoler, særlige begivenheder)

Temauge om kunstformer