Årsplan for Kunst i 8. klasse

Overordnede mål for undervisningen

Følger Fælles Mål

Årets emner

-Henry Heerup (symboler og identitet) -Tucaner og vaskebjørne (tegning og akryl) -Linoleumstryk og snit (teknik og udtryk) -Trådmennesker med skyggeeffekt (skulptur) -Hverdagen som fotokunst - Corona som tema -Nylonstrømpeskulptur (skulptur) evt. også tapeskulpturer -Træet i -ismerne (træet som motiv i forskellige kunstgenrer) -Elevoplæg om selvvalgt kunstner samt parafrase

Arbejdsmetoder og -former

Dialogbaseret samt instruerende undervisning - eleverne skal reflektere og diskutere materiale og motivvalg ved alle forløb. Der skal undersøges, iagttages, beskrives, fremlægges samt analyseres og fortolkes - eleverne skal øve sig i at sætte udstillinger op samt anvende de viste teknikker. Eleverne vil også lære teknikker, således at de kan vælge og anvende forskellige billedformer.

Ekskursioner (kan ændres løbende)

Tur til Louisiana